Predsednik uprave Nove KBM John Denhof je dejal, da so v zahtevnem letu kljub novim omejitvam naredili velik napredek pri uresničevanju zastavljene poslovne strategije. »Izvedli smo največjo združitev v zgodovini slovenskega bančništva, oblikovali skupne vrednote združene banke, posodobili blagovno znamko ter izpeljali številne druge pomembne projekte,« je povedal in dodal, da bosta tudi v prihodnje v središču »doseganje visoke stopnje zaupanja in zadovoljstva ključnih deležnikov banke ter uresničevanje naše poslovne vizije biti najboljša banka v Sloveniji«.

V leto 2020, ko je svet ohromila pandemija novega koronavirusa, so v banki po njihovih navedbah stopili v dobri kondiciji. Nova KBM, ki je lani izvedla združitev z nekdanjo Abanko, je leto zaključila s čistim dobičkom v višini 208,9 milijona evrov. Čisti dobiček skupine Nove KBM, ki jo ob banki sestavljata družbi Summit Leasing Slovenija in Anepremičnine, pa je dosegel 210,8 milijona evrov.

Povečanje bilančne vsote na dobrih 9 milijard evrov

Kot posledica največje združitve v zgodovini bančnega sektorja se je v primerjavi z letom 2019 povečala tudi bilančna vsota banke, ki je ob koncu poslovnega leta 2020 znašala 9,167 milijarde evrov, na ravni Skupine Nove KBM pa 9,177 milijarde evrov. Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu leta 2020 znašal 21,59 odstotka na ravni Skupine in 21,42 odstotka na ravni banke. Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital ostaja visok in je za Skupino Nove KBM znašal 20,68 odstotka ter za banko 16,67 odstotka.

Lani so bili po njihovih ocenah uspešni tudi na področju upravljanja slabih naložb. Delež neto nedonosnih kreditov v portfelju Skupine Nove KBM je konec leta 2020 znašal 3,05 odstotka, v portfelju banke pa 2,50 odstotka. »Rezultati izkazujejo močan kapital in dober likvidnostni položaj Skupine Nove KBM. Tudi v letu 2020 smo nadaljevali zmanjševanje portfelja nedonosnih naložb in krepili visoke standarde korporativnega upravljanja, skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj,« so navedli,« so poudarili.

Od bonitetne agencije Moody‘s Investors Service je Nova KBM prejela oceno Baa1/P-2 (stabilna ocena prihodnjih izgledov), medtem ko jo je Fitch Ratings ocenil z BB+/B (negativna ocena prihodnjih izgledov).

Usmerjenost v rast in dobičkonosnost

»V združeni banki se nadaljuje razvojna pot finančne institucije, ki je dobičkonosna, sodobna in družbeno odgovorna ter odličen partner strankam, poslovnim partnerjem, dobaviteljem in širšemu družbenemu okolju,« je dejal predsednik nadzornega sveta Nove KBM Andrej Fatur. Usmerjenost v rast in dobičkonosnost, odličnost do strank, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter močna organizacijska kultura in razvoj zaposlenih po njegovih besedah ostajajo ključni stebri pri uresničevanju njihovega poslanstva in vizije.