Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasebnega partnerja občine Ig ni izbralo na zadnjem razpisu za dodelitev koncesije opravljanja varstva v domovih za starejše. »Glede nepridobitve koncesije sem zelo razočaran, kajti vsi smo vložili veliko truda, predvsem pa je v tem prostoru dom za starostnike nujno potreben. Med našimi upokojenci bo veliko razočaranje, ko bodo izvedeli, da je ta projekt padel v vodo,« je neuspeh zasebnega partnerja Lobiuma na državnem razpisu komentiral ižanski župan Janez Cimperman.

Zakaj je bil Lobium neuspešen na razpisu, Cimperman ne ve. »Kot sem seznanjen, je bila vloga popolna in ni imela negativne ocene. Kaj pa je bil vzrok za zavrnitev, verjetno ne bom nikoli izvedel,« je dejal Cimperman, ki pa po eni strani ni presenečen, da ižanskemu projektu ni bila podeljena koncesija. »Med samim postopkom priprave dokumentov za podpis pogodbe za gradnjo doma z zasebnim partnerjem so se name vršili pritiski ene od svetniških list, naj ne podpišem pogodbe z zasebnim partnerjem, ker ima država sedaj namenjenega veliko denarja in bo sama gradila,« je dodal Cimperman, ki pa ni poimensko navedel imena svetniške liste.

Pogodbe še niso razdrli

Občina je partnerstvo z Lobiumom zastavila tako, da bi slednji na lastne stroške na občinskih zemljiščih zgradi dom starejših občanov s površino 6000 kvadratnih metrov oziroma s 150 posteljami. Hkrati bi zasebnik moral ob domu zgraditi še dnevni center starejših. Po ocenah bi projekt stal okoli 12,5 milijona evrov brez davka. Ko bi bila gradnja zaključena, bi občina upravljala dnevni center, Lobium pa bi za 50 let dobil pravico upravljanja doma. Po preteku koncesijskega obdobja bi dom za starejše prešel v last občine.

Čeprav Lobium na omenjenem razpisu ni bil uspešen, Cimperman pravi, da pogodbe z družbo še niso razdrli. »Kot sem obveščen, je v pripravi nov razpis in naš partner bo ponovno kandidiral. Upam, da to pot uspešno. Če pa ne, bo velika težava tako za občino kot državo, kajti premalo se zavedamo, da se starostna doba podaljšuje, nastanitvenih kapacitet pa je veliko premalo,« je dejal Cimperman. Po njegovih besedah bo pogodba o javno-zasebnem partnerstvu z Lobiumom nična, če tudi na novem razpisu ne bo uspešen. Ob tem velja omeniti, da je občina zemljišče za gradnjo doma starejših prejela od države, in sicer s pogojem, da doma na njem zgradi v osmih letih od sklenitve pogodbe o prenosu lastništva. Ker je bila pogodba po Cimpermanovih besedah sklenjena julija 2018, ima občina do poletja 2026 čas, da uresniči ta pogoj, sicer bo morala zemljišče vrniti.