Dve težavi na območju Industrijske cone (IC) Laze v Kranju nujno potrebujeta rešitev. Ker industrijski obrati po besedah pristojnih uporabljajo greznice, ki onesnažujejo vodo in okolje, je nujna gradnja kanalizacije. K onesnaženosti vode svoje prispevajo tudi stara odlagališča odpadkov, a je sanacija slednjih po besedah župana Kranja Matjaža Rakovca v pristojnosti države.

Okoljevarstveniki razmišljajo o referendumu

Rakovec je včeraj na spletni novinarski konferenci povedal, da je MO Kranj v ponovljenem postopku pridobila gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje kanalizacije v IC Laze. Idejno zasnovo obnove cestne in komunalne opreme na tem območju so na občini izdelali že leta 2014 in ju prav tako načrtovali v dveh fazah. Štiri leta pozneje je občina pridobila vsa soglasja in gradbeno dovoljenje ter rezervirala 650.000 evrov v proračunu. Vendar pa so se v organizaciji Alpe Adria Green (AAG) pritožili na ministrstvo za okolje, kjer so njihovo prošnjo zavrnili, zato so sprožili upravni spor. Upravno sodišče je zadevo vrnilo v ponovno odločanje kranjski upravni enoti. »Pravkar izdano gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno,« opozarja župan. Ko bo, bodo pripravili razpis za izvajalca del. Kdaj bi se dela lahko začela, si ne upa napovedovati.

V organizaciji AAG in Civilni iniciativi Laze po besedah Marka Špolada načrtovani gradnji kanalizacije še vedno nasprotujejo, razmišljajo celo o pripravi referenduma. Prepričani so namreč, da bi bila gradnja kanalizacije, ki bi se priključila na obstoječi sistem v Stražišču, preveč tvegana, saj imajo ob obilnejšem deževju tamkajšnji prebivalci že zdaj težave. »Ne odklanjamo gradnje kanalizacije, ampak zahtevamo dvocevno moderno rešitev od izliva do izvora,« prizadevanja opisuje Špolad.

Strokovnjaki potrdili onesnaženost vode

Kranjski podžupan Janez Černe zagotavlja, da prebivalci ne bodo dodatno ogroženi in da so na občini pripravili vzporedne projekte – gradnjo dveh zadrževalnikov in pozneje obnovitev celotne kanalizacije v Stražišču. Glede na načrte o gradnji obvoznice bi lahko v drugi fazi kanalizacijo speljali tudi neposredno na čistilno napravo. »Referendum je demokratično orodje. Posledice odlaganja gradnje kanalizacije pa pomenijo, da se voda iz industrijskih obratov še naprej izceja v okolje, za kar bi morala AAG prevzeti odgovornost,« je opozoril.

Da je voda na tem območju onesnažena, so pokazale analize, pravi mag. Emil Žerjal iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Vzorce vode in sedimenta so analizirali po lanskem odvzemu ob pojavu madežev na vodni gladini, in sicer na različnih delih pritoka v jezerce Račnjak ter ob mostu za IC Laze. Pri pritoku je med snovmi izstopal kalcij, zato po Žerjalovih besedah ocenjujejo, da je to zaradi odlagališča, na katerem snovi gnijejo. Vodotok pri mostu pa je kazal tipične znake onesnaženosti predvsem s fekalijami, kar je za pristojne jasen znak o nujnosti gradnje kanalizacije v IC Laze.

Boljša požarna varnost

Se je pa v industrijski coni v zadnjih letih močno povečala požarna varnost, pravi poveljnik GARS Kranj Andraž Šifrer. Podjetje Ekol, v katerem je pred letom in pol izbruhnil požar, je avtomatske javljalnike požara povezalo z gasilsko službo, lani so to po Šifrerjevih besedah nadgradili še z videonadzorom. »Tako da ves čas vidimo, kaj se tam dogaja,« pravi poveljnik in dodaja, da je napredek tudi pri drugih industrijskih obratih na tem območju.

Tamkajšnji prebivalci so po besedah predsednika KS Stražišče Jureta Šprajca veseli gradbenega dovoljenja za kanalizacijo. »Od države pričakujemo akcijo na odlagališčih,« pravi. Predsednik KS Bitnje Tomaž Ogris pa dodaja: »Dobro je, da se začnejo stvari reševati. Oba problema sta pereča. S skupnimi močmi moramo premikati stvari. Upajmo, da se bodo potem tudi vodotoki na območju sčistili.«