V Socialnovarstvenem zavodu (SVZ) Hrastovec se danes obeta vroča konstitutivna seja novega sveta zavoda. Stari je namreč že trikrat zavrnil finančno poročilo za lansko leto in proračun za letošnjega, v zadnjih mesecih pa se je na sejah večkrat kresalo. Iz zapisnikov je razvidno, da sta finančno poročilo in proračun trikrat padla zato, ker se nekateri člani sveta ne strinjajo s tem, da ima zavod na bančnem računu manj sredstev, kot znaša privarčevana amortizacija preteklih let (namenjena za investicije v osnovna sredstva). Na zadnji dan minulega leta je privarčevana amortizacija znašala 3,2 milijona evrov, stanje na računu pa je bilo slaba dva milijona. Nekateri člani sveta so o tem spraševali direktorico Andrejo Raduha in Emo Vertačnik, ki je opravila revizijo poslovanja.

Zakonito ali ne?

Predstavniki delavcev v svetu zavoda so opozorili, da se smejo privarčevana sredstva porabiti le za osnovna sredstva, na primer za gradnjo varovanega doma v Lenartu, kar že nekaj časa načrtujejo. Na seji lanskega oktobra sta jim pritrdila revizorka Ema Vertačnik, ki je na vprašanje predsednika sveta Tilna Štefanca, ali je privarčevano amortizacijo mogoče uporabiti tudi za druge namene, na primer za tekoče poslovanje, odgovorila, da legalno ne, računovodkinja Tatjana Rola Kompan pa je dodala, da se »amortizacijska sredstva lahko porabijo samo za nabavo osnovnih sredstev in nič drugega«. V začetku letošnjega februarja je potem Ema Vertačnik svetnikom pisno pojasnila, da bi v teoriji morala biti denarna sredstva na računu enaka ali večja od virov za nabavo osnovnih sredstev, a da v praksi »to žal ni mogoče«, ker prihaja do zamud pri nakazilih glavnih financerjev, ministrstva za delo in ZZZS. »Če bi želeli, da sredstva ostanejo na transakcijskem računu, zavod ne bi mogel poravnati vseh obveznosti,« je zapisala.

To pojasnilo je prepričalo Štefanca, a ne tudi zadostnega števila svetnikov, da bi potrdili zaključni račun in proračun. Na prvo sejo, na kateri naj bi glasovali o tem, je prišlo le pet od 13 članov, zato je seja odpadla, na drugo je prišlo sedem članov, tako da so bili sklepčni, a ni bilo dovolj glasov za, čeprav so glasovali dvakrat – prvič so neuspešno potrjevali oba dokumenta skupaj, drugič vsakega posebej. Naši viri pravijo, da je bila udeležba najbrž tako skromna, ker nekateri ne želijo prevzeti odgovornosti za vsebino spornih sklepov in se obenem zavedajo, da pri tem odgovarjajo s celotnim premoženjem. V začetku marca so glasovali še enkrat, tokrat na korespondenčni seji, oba sklepa pa sta bila spet zavrnjena.

Sejo sklicala kar direktorica

Opozicijo so direktorici doslej predstavljali predvsem trije predstavniki delavcev, ki pa niso bili vabljeni na današnjo sejo. Del manevrskega prostora za takšno potezo je v odločitvi ministrstva, da se morajo mandati članov sveta časovno poenotiti. Delavci so privolili, da se jim mandat skrajša za dve leti in izvedejo volitve za tri mesta v svetu, pri čemer pa je bilo več zapletov. Volilna komisija je 2. februarja zaradi nepravilnosti pri izvedbi volitve razveljavila. Po pravilniku o volitvah in odpoklicu članov bi jih morala ponovno izvesti v 30 dneh, vendar tega ni storila.

Po tem je direktorica Andreja Raduha sklicala sejo brez opozicije (predstavnikov delavcev). A tako Štefanec kot predstavniki delavcev poslovnik razumejo tako, da bi moral konstitutivno sejo sklicati dosedanji predsednik, torej Štefanec, ki pa o seji sploh ni bil obveščen. »Ne vem, ali je zakonito, da predstavniki ene skupine niso vabljeni, a se mi to ne zdi prav. Ker se volitve niso izvedle, zaposleni menijo, da imajo še vedno mandat, direktorica pa, da ga nimajo več,« je dejal Štefanec in dodal, da bi sam povabil tudi predstavnike delavcev, saj meni, da morajo biti vključeni predstavniki vseh skupin. Izrazil je dvom, da bi direktorica in predstavniki delavcev še lahko našli skupni jezik, kajti na sejah, kot pravi, je bilo včasih kot na bojišču.

»Mi smo še vedno člani sveta, ker novi člani niso bili imenovani in ker niso bile izvedene volitve, za kar je odgovorna volilna komisija,« pravi dosedanja predstavnica delavcev v svetu in predsednica sindikata v zavodu Hrastovec Leila Al Shammary, ki je na eni od sej Andreji Raduha očitala tudi vmešavanje v volitve delavcev. Odgovorov od Andreje Raduha do včeraj nismo prejeli.