Po besedah Pavlinove so v Termitu veseli, da je prišlo do te odločitve. »Vedno smo vedeli, da je vse, kar delamo, v skladu z zakonodajo, vsi monitoringi so bili vedno v zakonsko določenih mejah, vedno smo se trudili za dobro okolja,« je dejala.

Arso je zoper Termit vodil postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode in zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. Julija 2019 je Arso objavil rezultate analize, ki so pokazali onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod, med drugim visoko presežene vsebnosti nevarnih snovi, kot so težke kovine, kadmij, cink, arzenik in fenoli v zemlji. »Jasno je, da bo s strani Arsa izdana odločba za sanacijo tega območja,« je povedal takratni okoljski minister Simon Zajc. Inšpektorat za okolje in prostor je na podlagi analize Termitu prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija. Termit je analizo ves čas zavračal kot nestrokovno.

Gre za rudarsko območje

V sklepu, ki nosi datum 24. marec, Arso navaja, da je leta 2019 veljalo dejansko stanje in stališče, da je Termit povzročitelj okoljske škode, povzročene tlom, ter povzročitelj nevarnosti za nastanek okoljske škode na vodah. A gre v primeru peskokopa Drtija za rudniško območje in ne za tla, kot jih razume zakon o varstvu okolja. »Vse dokler stranka ne bo pridobila pravnomočne odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice izkoriščanja za navedeno območje, nobene ravni zemeljskega površja na tem območju ne bo mogoče šteti za tla,« je navedel Arso. Ker torej ne gre za tla, ni mogla nastati okoljska škoda tlom.

Arso medtem še ni odločil o odgovornosti Termita v delu postopka, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode. Konec februarja je agencija navedla, da na območju Drtije obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode, in podjetju naložila izvedbo preprečevalnih ukrepov. V sredini odločbi Arso navaja, da je Termit obljubil, da bo pripravil predloge ukrepov v predpisanem roku 45 dni.