V poročilu izpostavljajo, da se poraba drog pri starejših povečuje hitreje kot pri mlajših. Po oceni sveta, ki deluje pod okriljem ZN, je to posledica staranja t. i. baby boom generacije v bogatejših državah, ki se je rodila med letoma 1940 in 1960 ter je pogosto odraščala s prepovedanimi snovmi. Fenomen pa opazujejo tudi drugod. Med drugim so v Indiji in Nigeriji opazili večjo porabo drog pri osebah, ki so stare med 45 in 64 let. V Nigeriji na primer starejši od 60 let bolj pogosto uživajo sirupe in druga pomirjevala v nezdravstvene namene kot mlajši.

INCB svari, da uživanje drog pri starejših predstavlja večjo grožnjo za zdravstvene težave. Ker si številni ne upajo prositi za profesionalno pomoč, ostane težava skrita. Zato so pri svetu prepričani, da je nujna boljše pridobivanje podatkov in primerni zdravstveni koncepti. »Moramo se boriti proti stigmi in potrebuje zdravstveno oskrbo, ki odgovarja starejšim,« je prepričan predsednik INCB Cornelis de Joncheere.

Vlade še pozivajo, naj se osredotočijo na uživanje drog med starejšimi in razširijo ter vključijo podporo za starejše. »S tem bodo pomagale obrniti omenjen zaskrbljujoč trend,« so prepričani. INCB je danes izrazil še zaskrbljenost zaradi vpliva pandemije covida-19 svetovno dobavo zdravil. Nekatere države so namreč omejile izvoz, da bi tako z njimi oskrbele covidne bolnike doma. Zaradi tega pa je prišlo do ozkega grla pri dobavi za druge države.