Minister Janez Cigler Kralj je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da smo epidemijo v domovih starejših obvladovali v okviru danih razmer in možnosti. Minister je ukrepal hitro in učinkovito. V osmih protikoronskih zakonih so bili sprejeti številni ukrepi za obvladovanje epidemije in njenih posledic ter za zagotovitev finančnih sredstev za dodatne zaposlitve in nove kapacitete za namestitve starejših. Iz naslova ukrepov iz PKP-jev je v letih 2020 in 2021 do januarja 2021 skupaj zagotovljenih kar 56.286.324,75 evra.

Prav tako so imeli domovi za starejše jeseni na voljo vsa potrebna navodila in protokole za spopad z epidemijo, ki so bili plod sodelovanja in usklajevanja z ministrstvom za zdravje in Skupnostjo socialnih zavodov. Minister je že 19. novembra lani pozval direktorje domov za starejše, da se zagotovi redno preventivno testiranje za vse zaposlene. Decembra se je pričelo izvajati cepljenje, kar je bila prava strategija za umiritev razmer v domovih za starejše. Do danes je dobrih 12.000 stanovalcev cepljenih z enim in dvema odmerkoma.

Kar zadeva izdajanje odločb o karanteni, je to v pristojnosti MZ oziroma NIJZ. V prvem valu epidemije je bilo z zakonom o interventnih ukrepih zagotovljeno 80-odstotno nadomestilo v primeru karantene. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 je s 24. oktobrom 2020 prinesel novo ureditev karanten na domu. Zavarovancem, ki delajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialnovarstvene dejavnosti, pripada nadomestilo plače že od prvega dne zadržanosti od dela zaradi okuženosti s covidom-19 v višini 100 odstotkov osnove, ki jo predstavlja plača, ki bi jo zavarovanec prejel, če bi delal.

Mladi v času epidemije niso bili spregledani, pač pa so bili deležni solidarnostnih dodatkov in olajšav pri uveljavljanju štipendij.

Kar zadeva širjenje kapacitet za varstvo starejših, je ministrstvo že zaključilo razpis za dnevne centre in začasne namestitve starejših, ki se bodo gradili po vsej Sloveniji, za katerega je namenjenih 19 milijonov evrov. Do konca leta 2022 bo zgrajenih 15 dnevnih centrov za skupno 218 starejših in 13 enot za začasne namestitve za skupno 178 starejših. Zaključena bo energetska sanacija prej dotrajanih dveh domov za starejše v vrednosti 845.918 evrov. Tudi sredstva za investicije v letošnjem in prihodnjem letu v višini 30 milijonov evrov so v proračunu zagotovljena. Zato trditev, da minister daje prednost zasebnikom pred javnim, ne drži.

Razpisno dokumentacijo za javni razpis za pomoč za ranljive skupine prebivalstva zaradi epidemije covida-19 so pripravile strokovne službe. V komisiji je bilo pet članov. Pri izboru je bilo ključno merilo strokovnost in pretekle izkušnje. Med 17 izbranimi organizacijami je 11 organizacij zaprosilo za sredstva v višini 130.000 evrov, ostale pa manj; vse izbrane organizacije pa so prejele točno toliko sredstev, za kolikor so zaprosile.

Zavezanost socialnemu dialogu ministra Ciglerja Kralja, ki je v prvih šestih mesecih mandata predsedoval ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), dokazujejo številne seje in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali ter uskladili. Sklicanih je bilo 15 sej, kar je v povprečju več kot ena seja mesečno. Velika večina interventnih ukrepov je bila usklajena s socialnimi partnerji.

Urška Pikec Vesel

vodja kabineta, po pooblastilu ministra za delo