Sodišče v Luksemburgu je razveljavilo odločitev Urada za intelektualno lastnino EU (EUIPO) iz leta 2019. Urad je namreč stopil na stran nemškega proizvajalca igrač Delta Sport Handelskontor, ki je želel doseči razveljavitev zaščite Legovega dizajna. EUIPO je takrat presodil, da je oblika Legovih kock izključno posledica njihove tehnične funkcije, torej da je omogočeno sestavljanje in razstavljanje.

V danes objavljeni sodbi je Sodišče EU med drugim zapisalo, da je mehanska oblika modularnih produktov lahko pomemben element inovativnosti teh izdelkov in predstavlja pomemben marketinški vidik, s tem pa je upravičena do zaščite. EUIPO po oceni sodišča ni ustrezno prepoznal vseh značilnosti izdelka, ki predstavljajo sporni dizajn.

Po oceni nemškega pravnika Nikolasa Gregorja je odločitev marsikoga presenetila. Sodišče EU je namreč leta 2010 odločilo, da se oblika kock Lego ne more registrirati kot znamka. V tem primeru gre sicer za zaščito dizajna in ne znamke, a je vseeno večina pravnikov pričakovala, da bo odločitev sodišča sorodna tisti iz leta 2010. Dodal je, da bo moral EUIPO o zadevi določiti ponovno, tudi na novo odločitev pa bo možna pritožba na evropska sodišča.