Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za dve odstotni točki), v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki je bil negativen, in sicer za 0,4 odstotne točke.

V primerjavi z lanskim marcem pa je na zvišanje vrednosti kazalnika vplival predvsem kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 7,4 odstotne točke), pozitivno je nanjo vplival še kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke). Negativen je bil vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na letni ravni negativen (za 2,8 odstotne točke), prav tako tudi vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki (za 1,2 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,8 odstotne točke).

Marca je bil kazalnik zaupanja v trgovini, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih višji, v storitvenih dejavnostih pa enak kot februarja. Na letni ravni sta bila višja le kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, prav tako tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se izboljšuje že od aprila 2020 in se je izboljšal tudi marca. V primerjavi s predhodnim mesecem je bila njegova vrednost višja za pet odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja za 10 in od vrednosti v marcu 2020 za 18 odstotnih točk.

Izboljšali so se vsi kazalniki, razen pričakovano skupno povpraševanje, katerega vrednost se je nekoliko znižala. Od preostalih so se najizraziteje izboljšali kazalniki pričakovanega zaposlovanja, skupnih in izvoznih naročil.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je od jeseni padal, zadnja dva meseca pa se je njegova vrednost dvigala. Marca je bila za sedem odstotnih točk višja kot februarja, medtem ko je bila na letni ravni še vedno nižja, prav tako je bila nižja od dolgoletnega povprečja. Glede na februar se je izboljšala večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Izjemi sta bila kazalnika pričakovani poslovni položaj in pričakovana skupna nabava.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca za šest odstotnih točk višja kot mesec pred tem, od vrednosti v marcu 2020 je bila višja za 10 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa kar za 25 odstotnih točk. Trend naraščanja kazalnika zaupanja se nadaljuje so izpostavili na statističnem uradu. K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu sta največ prispevala kazalnika skupna naročila in pričakovano zaposlovanje. Prav tako so se zvišali tudi kazalniki poslovno stanje, pričakovane cene in sedanje cene, pričakovana naročila ter nekoliko tudi zagotovljeno delo.

Medtem pa je bila vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca enaka kot februarja, hkrati pa za devet odstotnih točk nižja od vrednosti v marcu 2020 in za 13 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Kazalnik se je po dveh zaporednih mesecih naraščanja ta mesec ustavil.

Od kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, sta se zvišala kazalnik povpraševanje in poslovni položaj, vendar je to zvišanje izničilo znižanje kazalnika pričakovano povpraševanje in tako je vrednost kazalnika zaupanja ostala enaka vrednosti iz prejšnjega meseca. Vrednosti preostalih kazalnikov so se zvišale.