Osnovna šola Trzin je opremljena z dvema telovadnicama, ki pa ne zadoščata za potrebe devetletne osnovne šole, klubov, športnih in kulturnih društev, prav tako je vedno večji interes po popoldanski in večerni vadbi različnih rekreativnih skupin. Zato je občinski svet na decembrski seji potrdil idejno zasnovo in investicijski program športne dvorane Trzin, nakar so se lotili zbiranja ponudb za izbiro projektanta za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. »Pridobili smo tudi projektne pogoje in smo v fazi izpolnjevanja teh pogojev. Za ARSO oziroma direkcijo za vode moramo pripraviti geološko-geomehansko študijo, s katero bomo ocenili prepustnost tal, oziroma izračunati količino padavinske vode, ki bo dodatno obremenila potok,« so sporočili z Občine Trzin. Hkrati potekajo aktivnosti tudi na področju pridobivanja sredstev: »Še prej pa moramo pripraviti projektno nalogo, ki bo poleg idejne zasnove podlaga za pogajanja s potencialnimi izvajalci.«

Večnamenska športna dvorana Trzin bo zgrajena v neposredni bližini tamkajšnje osnovne šole, med šolsko stavbo, športnimi igrišči ter zeleno cono in obrežnim pasom bližnjega potoka. Območje je trenutno namenjeno športu, tam so urejena teniška igrišča in pokrit prostor z napihljivo streho. Lokacija pa je primerna tudi zato, ker je v bližini šole in vrtca, tako da bi novo športno dvorano v dopoldanskem času lahko uporabljali tudi šolarji in vrtčevski otroci. Popoldne pa bi bila uporaba namenjena športno-rekreacijski dejavnosti občanov. Dvorana naj bi imela površino 2848 kvadratnih metrov, vrednost investicije pa je ocenjena na slabe 4 milijone evrov. vl