Prostorsko stisko Gimnazije Šentvid in Osnovne šole (OŠ) Šentvid, ki si trenutno delita stavbo ob Prušnikovi ulici, bosta ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter ljubljanska mestna občina reševala z novogradnjo. Kot je razvidno iz arhitekturnega natečaja, bo tamkajšnja gimnazija dobila novo šolsko stavbo, ki jo bo financiralo ministrstvo, infrastrukturo osnovne šole pa namerava občina dopolniti z novo telovadnico.

V vodstvu Gimnazije Šentvid in OŠ Šentvid so ob tem poudarili, da so prostori že pred časom postali pretesni za obe šoli, ki v prostorih sobivata od leta 1958. V preteklosti so prostorsko stisko reševali predvsem s prizidki, nadzidki in medzidki, »ki so sicer kvalitetno reševali takratno prostorsko stisko, a hkrati povzročili prostorsko prepletenost obeh šol, ki predstavlja vsakodnevni organizacijski problem.« V OŠ Šentvid so še zapisali, da je obstoječa šolska telovadnica premajhna, prav tako je zunanje igrišče namenjeno večinoma športu, otroškemu igrišču pa le manjši del. »Tu se zaradi sočasnih dejavnosti na prostem tako dijakov kot učencev prve triade večkrat srečujemo s problemom zagotavljanja osnovne varnosti,« so opozorili v OŠ Šentvid, kjer so se z uvedbo devetletke zaradi prostorske prepletenosti težave še zaostrile.

Amfiteater, planetarij in observatorij

Zdaj bosta občina in šolsko ministrstvo več kot desetletje staro željo po izboljšanju razmer očitno vendarle uresničila. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije sta namreč objavila natečaj, s katerim iščejo najprimernejšo rešitev za novo stavbo šentviške gimnazije ter novo telovadnico za potrebe osnovne šole. Z novogradnjami bi dopolnili obstoječo gimnazijsko športno dvorano in stavbno lamelo osnovne šole, uredili pa bi tudi pripadajoče športne in druge zunanje površine.

Gimnazijci bodo tako dobili novo šolsko stavbo, ki bo obsegala nekaj manj kot 5000 kvadratnih metrov. Zgradili bi jo na območju, kjer bodo porušili nekatere prizidke, zgrajene med letoma 1965 in 1992. Kljub predvidenemu rušenju posameznih objektov pa bo sestavni del šolskega kompleksa ostala obstoječa športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi niso predvideni in ki je nekoliko odmaknjena od šole. Dvorano, ki je novejša, saj so se je gimnazijci razveselili leta 2003, bi z novo šolsko stavbo lahko povezali s pokritim hodnikom.

Z novo gimnazijo bo pouk lahko potekal enoizmensko, pretežno v dopoldanskem času, posebnost objekta pa bosta tudi multimedijska učilnica s planetarijem ter observatorij na strehi, ki ju bodo uporabljali predvsem člani astronomskega krožka. Prav tako je predvidena amfiteatralna predavalnica za 70 dijakov, namenjena pouku angleščine, šola bo imela svojo knjižnico, v bližini učilnic za biologijo bodo uredili vivarij, načrtovana pa je tudi mladinska soba s šolskim radiem.

Telovadnice za različne športne aktivnosti

S preselitvijo srednješolcev v novogradnjo bodo prostore v obstoječi šolski stavbi v celoti dobili osnovnošolci. Osrednja šolska stavba je tudi najstarejši šolski objekt na območju, zgrajen v letih 1956 in 1957 po načrtih arhitekta Nikolaja Bežka, učenca Plečnikove šole. Obstoječo stavbo bo z novo telovadnico, ki bo namenjena izključno osnovnošolcem, povezoval hodnik. Ta mora imeti tudi dvigalo za lažji dostop gibalno oviranih oseb tako do telovadnice kot tudi do šolskih prostorov v vseh nadstropjih.

Nova telovadnica bo obsegala dobrih 2000 kvadratnih metrov. Kot je navedeno v dokumentaciji, mora biti glavno vodilo pri načrtovanju prilagodljivost vadbenih prostorov, ki bo omogočala različne športne dejavnosti tako za šolarje kot tudi za zunanje uporabnike. Občina želi telovadnico, ki bo obsegala večji in manjši vadbeni prostor. Veliki vadbeni prostor bo ustrezal normativom rokometnega igrišča in se bo lahko razdelil na tri enake vadbene prostore. Omogočal bo igro (malega) rokometa, (male) košarke, malega nogometa, odbojke, (malega in mini) floorballa, badmintona, namiznega tenisa in tenisa, igro med dvema ognjema in orodno telovadbo. Drugi vadbeni prostor bo namenjen razredni stopnji in bo ustrezal plesni dvorani in borilnici.