Ob tem bi radi opozorili, da sta ZRC SAZU in SAZU dve različni ustanovi, z drugačno sestavo, zgodovino, poslanstvom, z dvema ločenima spletnima stranema (www.zrc-sazu.si in www.sazu.si) in tudi z drugim naslovom: sedež ZRC SAZU je na Novem trgu 2, sedež SAZU pa na Novem trgu 3, oboje sicer v Ljubljani. SAZU ali Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ustanoviteljica ZRC SAZU. Šteje največ 60 rednih in 30 izrednih članov, imenovanih akademiki, od katerih so nekateri bili (ali pa so še) zaposleni pri katerem od 18 inštitutov ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prav letos ZRC SAZU praznuje 40-letnico svojega obstoja. Pod njegovim okriljem deluje več kot 250 raziskovalk in raziskovalcev, ki so zaslužni za temeljne raziskave, kamor sodijo že več kot 60-letne redne neprekinjene meritve Triglavskega ledenika, ki jih izvaja Geografski inštitut Antona Melika, ali pa izredni projekti, kot je vseslovenski slovarski portal Fran, ki so ga zasnovali, izdelali in zdaj zanj skrbijo ter ga dopolnjujejo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.

Agata Tomažič, PRR – promocija raziskovalnih rezultatov, ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana