Predsednik stranke pa dela vedno v dobro svoje stranke – tudi ko postane premier. Je »dolžnik« svoje stranke, ljudi, ki so ga podprli, z njim delali v stranki, pa tudi dolžnik drugih strank, ki so ga podprle. Zato na najodgovornejša, najprestižnejša, najbolje plačana mesta postavi osebe, ki jim je dolžan – ne pa oseb, ki bi za državo, napredek, dobro vseh lahko največ naredile.

Tu ne gre za »visoke« politične usmeritve, kako delati za dobro vseh državljanov, ampak za posamezne interese, politični cilji so le izgovor, kako uresničiti interese nekih skupin na račun drugih. Na dolgi rok pa je za vse državljane dobra le tista politika, ki omogoča, da vsak lahko dela tisto, v čemer je lahko dober, da je za svoje delo ustrezno nagrajen in da vsak odgovarja za svoja dejanja. Možnost okoriščanja na račun dela drugega, bogatenje na račun državnega denarja vodi le k slabšemu življenju, siromašenju vseh državljanov.

Danes lahko izvajanje teh dveh različnih ciljev vidimo v najbolj brutalni obliki. Zaradi interesa svoje stranke premier, pa ne samo v Sloveniji, na odgovorna mesta postavlja nekompetentne funkcionarje, ki delajo škodo, ki jo bomo »odplačevali« vsi državljani, ruši demokracijo, državne institucije itd.

Volilci bi morali dojeti, da se vloga premierja in vloga predsednika stranke na neki način izključujeta ne glede na to, kaj predsedniki strank obljubljajo ob volitvah (da bodo delali v dobro vseh državljanov). Zato bi na naslednjih volitvah morali volilci upoštevati lastno presojo, ne pa obljub politikov, in dati glasove stranki, ki bo dojela, da dela na dolgi rok v svoje dobro, tudi če predlaga za premierja osebo, kompetentno za to funkcijo, ki pa ni predsednik njihove ali neke druge stranke.

Majda Koren, Ljubljana