Na ministra, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača so tako v sindikatu naslovili nekaj predlogov. »V Načrtu pogrešamo ukrepe za konkretno finančno in organizacijsko okrepitev javnega zdravstva, takojšnje, učinkovito povečanje kapacitet v javno zdravstvo s ciljem odprave zaostankov pri zdravstveni oskrbi ljudi,« so opozorili v sindikatu. V načrtu za okrevanje in odpornost prav tako pogrešajo ukrepe in projekte, ki bi na podlagi solidarnosti zmanjševali neenakosti za prihodnost vseh generacij.

Kot so zapisali, je v načrtu obširno predstavljen sistem dolgotrajne oskrbe, njegova realizacija pa se odmika glede na prikazane izvedbene roke za posamezne naloge. V načrtu obenem ni celovitih in jasnih projektov izgradnje novih javnih najemnih stanovanj za mlade, javnih vrtcev, šol, javnih domov za starejše z vso potrebno kadrovsko in drugo infrastrukturo, ni modernizacije storitev oskrbe in pomoči na domu, so poudarili.

Sindikat med drugim opozarja, da je v Sloveniji zelo veliko večetažnih blokov brez dvigal, ki so zlasti za oslabele in gibalno ovirane starejše neprimerni za bivanje. V sindikatu menijo, da načrt za okrevanje in odpornost tega problema ne naslavlja dovolj celovito. »Z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost je treba omogočiti vgradnjo dvigal v vse večetažne stavbe, ki nimajo dvigal, saj je to za čim daljše bivanje starejših v domačem okolju nujno. Brez tega kapacitete domov za starejše in dolgotrajne oskrbe ne bodo zadoščale za potrebe starajoče družbe,« so prepričani.

Ministru Černaču poleg izgradnje novih domov za starejše predlagajo tudi prenovo obstoječih, saj mnogi uporabnikom ne zagotavljajo več varnega bivanja, zlasti ne ob epidemijah nalezljivih bolezni. Kot opozarjajo, se je posledično že zmanjšal interes za bivanje v domovih, zato je treba začeti razmišljati tudi o alternativah, kakršne so manjše enote domov v lokalnih skupnostih in skupnosti starejših.

Sindikat pri tem predlaga, da bi država lahko občinam sofinancirala izgradnjo neprofitnih enot domov za starejše in objektov za dnevno varstvo starejših, podobno kot je sofinancirala gradnjo vrtcev, čistilnih naprav in šol. Načrt za okrevanje in odpornost naslavlja tudi probleme mobilnosti, ki pestijo starejše. »Za to, da bi starejši lahko čim dalj časa ostali doma, je treba zagotoviti tudi ustrezno razvitost javnega prometa ter v bolj odročnih krajih zagotoviti tudi njegovo subvencioniranje,« še predlagajo v sindikatu upokojencev.