Ajda Cuderman, nekdanja državna sekretarja na gospodarskem ministrstvu, od 20. marca pa državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, je v okviru današnje spletne razprave v organizaciji pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji na temo oblikovanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost dejala, da ministrstvo za gospodarstvo pripravlja rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila. »Sporočam, da že približno mesec dni pripravljamo ta ukrep. Zavedamo se, da je treba moratorij podaljšati. Proces je malenkost daljši, tako da bo vlada verjetno izdala neka priporočila bankam, da začasno zadržijo kakršnekoli izterjave,« je povedala Cudermanova.

Po njenih besedah mora ministrstvo za finance z Evropskim bančnim organom (Eba) doreči spremembo smernic glede moratorijev in podaljšanje na ravni EU, Banka Slovenije mora s sklepom to potrditi, država pa zagotoviti zakonsko podlago bodisi v obliki devetega protikoronskega zakona ali interventnega zakona s strani ministrstva za gospodarstvo. »Področnosti bodo verjetno znane ta teden. Zavedamo se, da prejete pomoči v tem trenutku ne omogočajo normalnega odplačevanja kreditnih obveznosti, ker so pogosto izgube podjetij višje, kot so njihove trenutne obveznosti,« je še dejala.

Moratorij za kredite podaljšan, a ne za vse

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije in Združenje bank Slovenije so sredi februarja na vlado naslovili pobudo za podaljšanje odloga plačila kreditnih obveznosti, vključno z lizingom, do konca letošnjega leta. S tem bi po njihovem ohranili dolgoročno zmožnost poslovanja podjetij in blažili stiske prebivalstva.

Vlada je s sedmim protikoronskim zakonom (PKP7) moratorij za kredite, ki je začel veljati marca lani, sicer podaljšala še za devet mesecev, vendar pa to velja le za obveznosti, ki niso zapadle do 19. oktobra 2020, ko je bila znova razglašena epidemija. Posojilojemalcem, ki so moratorij že izkoristili, lahko namreč banke po novem dodatni odlog odobrijo le v primeru, če seštevek starega in novega odloga ni daljši od devet mesecev. Vlogo za dodatni odlog je lahko prosilec oddal do 26. februarja, moratorij pa bo veljal do novembra letos.

Omejitev v skladu z novimi evropskimi pravili

Na finančnem ministrstvu so nam sredi prejšnjega meseca pojasnili, da je vlada pri določitvi obdobja trajanja odloga omejena. Evropski bančni organ EBA je namreč lani sprejel nove zavezujoče smernice, po katerih lahko skupni odlog obveznosti iz posamezne kreditne pogodbe znaša največ devet mesecev. V nasprotnem primeru mora banka takšnega komitenta prerazvrstiti v slabši bonitetni razred in oblikovati dodatne rezervacije, ki pa negativno vplivajo na njen finančni položaj.

Na Banki Slovenije pa so poudarili, da je moratorij primeren ukrep za naslavljanje začasnih likvidnostnih težav, do katerih pride zaradi posledic izredne situacije. Ne predstavlja pa dolgoročno vzdržne rešitve, ki bi reševala solventnostne težave podjetij ali trajnejšo nezmožnost odplačevanja kreditov posameznikov. V centralni banki ob tem opozarjajo, da bi bila ob kopičenju slabih terjatev v bankah lahko ogrožena tudi stabilnost celotnega bančnega sistema. Že nekaj časa namreč ugotavljajo, da se bodo zaradi poteka 12-mesečnega moratorija za posojila kreditna tveganja v bankah v prihajajočih mesecih močno povečala.

Banke in hranilnice so sicer do konca februarja na podlagi zakona o moratoriju za posojila prejele 28.485 vlog kreditojemalcev. Po podatkih Banke Slovenije je bilo do srede tega meseca odobrenih več kot 85 odstotkov vlog v skupnem znesku 2,6 milijarde evrov, zavrnjenih je bilo okoli 12 odstotkov vlog, preostale so še v obdelavi. V tem času so banke in hranilnice odobrile tudi 1393 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, v višini 550,6 milijona evrov. Od tega je bilo na podlagi zakona, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 90 posojil v skupni vrednosti 72,6 milijona evrov. V bankah sicer večjih težav ne pričakujejo, tistim, ki jih bodo imeli, pa nameravajo ponuditi dodatne individualne rešitve.