V gibanju mladih, ki se zavzemajo za podnebno pravičnost in soodločanje glede pogojev skupnega bivanja, so danes pred stavbo vlade v Ljubljani izvedli aktivistično akcijo, ko so se nekaj minut pred dvanajsto z verigami priklenili na vladno poslopje in od vlade zahtevali, naj na novo pripravi pravičen in podnebno bolj ambiciozen načrt za okrevanje ter odstrani škodljive spremembe Zakona o vodah. Vladi namreč očitajo, da sedanjo krizo izrablja za sprejem škodljivega predloga, ki ne sledi zahtevam Evropske komisije, ki zahteva, da evropska sredstva za okrevanje po pandemiji v višini 5,2 milijarde evrov v 37 odstotkih nameni za prehod v bolj zeleno družbo.

»Predlagani načrt namenja okoljskim tematikam kar polovico sredstev manj. Še huje, po izračunih portala Green Recovery Tracker (GRT), gre zgolj pet odstotkov vseh sredstev v najpomembnejši podnebni ukrep – zniževanje emisij toplogrednih plinov. Pot v podnebni zlom je še posebej vidna na energetskem in transportnem področju,« so povedali v okviru današnjega protesta, pri čemer opozarjajo, da se zgolj 115 milijonov evrov namenja za obnovljive vire energije, pri transportu pa, da so vlaganja v ceste nekajkrat večja od vlaganj v trajnostno mobilnost. Portal GRT sicer 434 milijonov evrov investicij v cestni in letalski promet z vidika zelenih ukrepov označuje kot izrazito negativne. »Še več, največja cestna investicija, financirana s strani sklada v znesku 330 milijonov evrov, prekaša vse investicije v trajnostno mobilnost, ki so na drugi strani vredne skupno 175 milijonov evrov,« v zvezi s tem navajajo mladi protestniki.

Pomoč gospodarstvu brez okoljskih in socialnih varovalk

Dodatno opozarjajo tudi na pomoč gospodarstvu v višini 1540 milijonov evrov, pri čemer po njihovem mnenju manjka resnejše socialno in okoljsko pogojevanje črpanja sredstev. Ocenjujejo, da bodo predlagane podnebne politike brez dodatnih ukrepov povečale družbeno neenakost in znižale razpoložljivi dohodek najrevnejših. Takšne posledice označujejo za nesprejemljive. »Čeprav Evropska komisija poudarja pomen solidarnosti in socialne kohezivnosti, je predlagani načrt večinoma slep za te probleme,« komentirajo.

V luči tega zahtevajo pripravo »radikalno« drugačnega Načrta za okrevanje in odpornost. Od vlade na področju energetike pričakujejo, da se več sredstev nameni za širjenje nizkoogljičnih virov energije. Na področju transporta pa naj vlada bistveno več sredstev nameni v infrastrukturo za pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet.

»Vlada naj evropska sredstva uporabi za pospešen in postopen prehod v alternativni družbeno-ekonomski sistem, ki bo temeljil na potrebah skupnosti in narave ter bo imel prednost pred ozkimi političnimi in kapitalskimi željami,« so jasni. Dokler dokument ne bo spremenjen v skladu z njihovimi zahtevami, napovedujejo stopnjevanje pritiska in nadaljnje akcije proti temu, kar označujejo za kratkovidne odločitve politikov in pritiske kapitalskih interesov. »Z današnjo akcijo odpiramo sezono sedaj dovoljenih protestov,« so zaključili, nato pa so jih pred poslopjem vlade popisali policisti.