Vprašanje: Sem solastnik nepremičnine (starejše kmečke hiše), ki pa nima dovozne poti. Sosed, s katerim se dobro razumem, mi je prijazno ponudil, da lahko ustanovim služnost na njegovi parceli, vendar sva pozneje ugotovila, da ni edini lastnik te parcele, ampak si jo deli s svojim bratom, ki pa je precej konflikten človek in vprašanje je, ali bo tudi on za. Ali v tem primeru potrebujem tudi soglasje tega brata?

Odgovor: Da, v tem primeru boste žal morali pridobiti tudi soglasje brata vašega soseda. Če je namreč služeča nepremičnina (to je tista, po kateri bo potekala dovozna pot) v solastnini, morajo z nastankom stvarne služnosti soglašati vsi solastniki, torej tudi sosedov brat.

Vprašanje: Soseda, ki ni imela dostopa do svoje parcele, me je pred sedmimi leti prosila, da bi z njo ustanovil stvarno služnost pešpoti in vožnje do njene parcele in tako sva tudi podpisala služnostno pogodbo. Ker je imela od poti korist, jo je tudi vzdrževala, saj je bilo to nujno, ker je bila pot precej obremenjena. Soseda je lani umrla, zdaj pa po tej poti hodijo in vozijo tudi njeni sinovi, ki pa poti ne želijo več vzdrževati. Ali so to dolžni storiti?

Odgovor: Da, v primeru, če je za izvrševanje služnosti potrebno tudi kakšno dejanje (denimo vzdrževanje), potem krije stroške takega vzdrževanja lastnik nepremičnine, v korist katere se izvršuje služnost, v konkretnem primeru torej sinovi vaše nekdanje sosede. Le v primeru, če bi bilo vzdrževanje te poti tudi v vašo korist, bi morali stroške vzdrževanja kriti tako sinovi kot tudi vi kot lastnik služeče nepremičnine.