V slovenskem fiksnem telefonskem omrežju je bilo v zadnjem lanskem četrtletju ustvarjenih skupno več kot 1,7 milijona ur odhodnega govornega prometa (domačega in mednarodnega), kar je za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Domači odhodni fiksni promet se je povečal za 18 odstotkov, pri čemer se je promet iz fiksnega v mobilna omrežja povečal za 69 odstotkov, samo pri poslovnih uporabnikih pa za 82 odstotkov. Mednarodni odhodni fiksni telefonski promet je bil za 11 odstotkov manjši.

Pri slovenskih mobilnih omrežjih so statistiki v zadnjih treh mesecih minulega leta zabeležili skoraj 26 milijonov ur skupnega odhodnega prometa, pri čemer je bil domači odhodni mobilni promet večji za 31 odstotkov, odhodni mobilni promet v mednarodna omrežja pa manjši za 18 odstotkov. V enem letu se je odhodni mobilni promet v lastnem mobilnem omrežju povečal za 27 odstotkov, v druga mobilna omrežja za 35 odstotkov in v fiksna omrežja za 40 odstotkov.

V slovenskih mobilnih omrežjih je bilo zabeleženih skupno skoraj 480 milijonov odhodnih klicev, kar je odstotek več kot v zadnjem četrtletju 2019. Število domačih odhodnih klicev je bilo prav tako višje za en odstotek, število odhodnih klicev v mednarodna omrežja pa nižje za 25 odstotkov. Število odhodnih klicev iz mobilnega v fiksno omrežje je bilo za 18 odstotkov višje.

Poslanih je bilo okoli 574 milijonov sporočil sms, kar je 16 odstotkov manj. Zasebni uporabniki so jih poslali 18 odstotkov manj, poslovni uporabniki pa pet odstotkov manj. Poslanih je bilo tudi več kot 31 milijonov sporočil mms, kar je 11 odstotkov več. Poslovni uporabniki so jih poslali 12 odstotkov več.

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa je bilo v obravnavanem obdobju prenesenih več kot 54 milijonov gigabajtov podatkov, pri čemer ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije wi-fi. V primerjavi s četrtim četrtletjem 2019 je bila količina prenesenih podatkov večja za 45 odstotkov.

Ob koncu zadnjega lanskega trimesečja se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo skoraj 652.000 širokopasovnih priključkov oz. štiri odstotke več kot v enakem obdobju leto prej, pri čemer se je število priključkov z optičnim dostopom povečalo za 14 odstotkov, prek kabelskega modema pa za pet odstotkov.