Ker pa je medtem Tonin politično očetovsko figuro našel v pisunu tedanje prigodnice, je čas, da verz posodobimo: »Matej Tonin tanko piska, če kdo ga za rito stiska.«