Glede na to, da Slovenija ni ravno zelo velika, pa bi vsekakor morali najprej poskrbeti za cepljenje najbolj ogroženih na ravni celotne populacije. Z vidika pravičnega razporejanja cepiva bi bila to vsekakor boljša možnost. Stremeti moramo k temu, da so prvi cepljeni tisti, pri katerih obstaja večja verjetnost za hujši potek bolezni ob okužbi.

Sprva je bilo dejansko mišljeno, da bomo prijave za cepljenje zbirali enotno na nacionalni ravni, prek portala eUprava, a nato ta sistem ni dobro zaživel, tudi zato, ker so imeli predvsem starejši ljudje težave z elektronsko prijavo. Zato so na ministrstvu za zdravje sklenili, da je boljše, če se ljudje prijavijo pri osebnem zdravniku, posledica tega pa je stanje dveh ali treh hitrosti cepljenja.

Želela bi si, da bi bila cepilna kampanja bistveno bolj centralizirana, saj bi to omogočilo bolj smotrno, pravično in preprosto razporejanje cepiv. V trenutnem sistemu pa vsak zdravstveni dom skrbi za svoje varovance, pri čemer nima pregleda nad širšo sliko precepljenosti.

Glede na to, da imamo nacionalnega koordinatorja za cepljenje, bi rekla, da sta gospod Jelko Kacin in njegova skupina tista, ki bi morala težavo zaznati in predlagati ustrezno rešitev. Mladina