Nikoli in nič se nisem zlagal, za vse, kar sem povedal, obstajajo dokumenti. Dejstva so naslednja: prejeli smo zapisnik komisije, v katerem je bilo navedeno, da je bilo območje Roga 19. januarja, ko smo ga nazaj prevzeli v last, prazno. V Rogu nisem bil 5 let, vse odkar je sodišče začasnim uporabnikom priznalo posestno pravico, vanj bom spet vstopil takrat, ko se bodo začela izvajati gradbena dela. To sem tudi javno povedal.

Gospod Vehovar napoveduje tudi spopad za Akademski kolegij za Bežigradom ter izselitev tamkajšnjih dijakov in študentov. Namesto da bi se iskreno razveselil idejne rešitve svojega stanovskega kolega podžupana prof. Janeza Koželja, ki si prizadeva za dograditev manjkajočega dela stavbe Baragovega semenišča po zamisli Jožeta Plečnika, si raje sam skonstruira njegovo usodo, ki je daleč od resnice. Baragovo semenišče bomo dogradili in stari del ponudili državi v odkup z željo, da tam še naprej ostanejo dijaki in študentje. Če se država za odkup ne bo odločila, ga bomo namenili mladim družinam v okviru našega stanovanjskega sklada.

Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem je med osnovnimi nalogami Mestne občine Ljubljana, tako tudi »trgovanje s parcelami«, kot zapiše v svojem pismu. Morda bi bilo gospodu Vehovarju bolj prav, če bi ukinili pristojni oddelek in občinsko premoženje preprosto razdelili po všečnosti. Najbrž si tako razlaga definicijo gospodarnega ravnanja.

Čeprav se gospodu Vehovarju zdi odgovor občine na poziv podpisnikov peticije, ki so zagovarjali začasne uporabnike Roga, aroganten, poudarjam, da so v njem navedena le dejstva, za katerimi stojim.

In ne nazadnje – res je, mesto ni nikogaršnja last. Sem pa prepričan, da si meščanke in meščani zaslužijo vodstvo, ki z mestno lastnino ravna tako skrbno in odgovorno kot s svojo lastno.

Gospod Vehovar, to so dejstva.

Zaradi lažnih obtožb, ki ste jih o meni izrekli v svojem pismu, pričakujem javno opravičilo.

Zoran Janković, župan MO Ljubljana