Raznolika vodstva imajo bolj odprto organizacijsko kulturo, bolje razumejo svoje stranke in dosegajo višje dobičke. Kako se to odraža v Novartisu Kakšna je struktura?

Novartis v Sloveniji, katerega del so Lek, Sandoz in Novartis Pharma Services, s spodbujanjem oblikovanja timov sodelavcev z raznolikimi izkušnjami, izobrazbo, načini razmišljanja in delovanja razvija kulturo, v kateri se vsak sodelavec počuti spoštovanega in varnega. Vključenost v Novartisu pomeni sprejemanje različnosti z usmerjenostjo k skupnemu cilju in upoštevanjem Novartisovih vrednot in vedenj.

Pred kratkim je Novartis v Sloveniji kot prvo farmacevtsko podjetje v Sloveniji pridobil certifikat »Top Employer 2021« za najboljšega zaposlovalca. Med ocenjevanjem se je izkazalo, da je prav področje raznolikosti in vključenosti dodana vrednost naše organizacije. Če pogledamo samo strukturo po spolu, je trenutno v Novartisu v Sloveniji na najvišjih vodstvenih položajih 54 odstotkov žensk.

Od kdaj ste vodja raznolikosti in vključenosti za evropsko regijo v Sandozu? Kakšne so vaše naloge in kateri so cilji v tej vlogi? Kako spodbujate kulturo raznolikosti in vključenosti? Kako ju razumete?

Od leta 2018. Naš cilj v Novartisu je razvijanje opolnomočene, vedoželjne in navdihujoče kulture, ki temelji na integriteti in ceni raznolikosti posameznika. Raznolikost lahko razumemo kot splet osebnih lastnosti posameznika, vključenost pa je vedno izbira. Le združeni raznolikost in vključenost prinašata uspešnejše delo in boljše poslovne rezultate.

Pomembna naloga mojega tima je bila uvedba fleksibilnega načina dela v Evropi, ki smo ga konec leta 2018 v Novartisu uvedli po vsem svetu. To nam je tudi v času pandemije omogočilo nemoten potek delovnih procesov, kar je zagotovo pripomoglo tudi k višji ozaveščenosti o pomenu kulture raznolikosti in vključenosti. Trenutno pa je naša prioriteta psihološka varnost, za katero verjamemo, da bo še dodatno spodbudila sodelavce k delitvi svojih idej, znanja in razmišljanj.

Za spodbujanje tovrstne kulture imamo v Novartisu vodje raznolikosti in vključenosti, ki skladno s cilji podjetja, skupaj s sodelavci, ki se prostovoljno priključijo, prispevajo k oblikovanju boljšega delovnega okolja in kulture, ki je naša konkurenčna prednost.

Če imamo v timu predstavnike obeh spolov, različnih generacij, kultur in ver, laže razširimo nabor aktivnosti, bolj celostno ocenimo tveganja, avtomatično dobimo več idej in energije za prodor na trgu. Pa vendar, katere so prepreke, izzivi, kako jih rešujete?

Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju vključujočega in raznolikega okolja ima vodja. Vodja ustvarja pogoje in spodbuja posameznike, da po svojih najboljših močeh prispevajo k rezultatom tima. Hkrati pa vsak posameznik prispeva k razvoju kulture in vzdušja v svojem timu.

Največja prepreka v preteklosti je bilo nepoznavanje in nezavedanje pomena raznolikosti. V Novartisu v Sloveniji vodje ozaveščamo o pomembnosti načrtnega oblikovanja raznolikih timov, s čimer izkoristimo potenciale vseh sodelavcev. Temelj odličnih timov pa je medsebojno spoštovanje.

Kako v vlogi direktorice prodaje in marketinga v Novartisu razumete trende? Kaj prinaša prihodnost?

Prihodnost prinaša še bolj okrepljeno digitalno komunikacijo. V prodaji in marketingu smo že pred pandemijo osebno komunikacijo s partnerji dopolnjevali z digitalno. Med pandemijo smo vse skupaj še dodatno nadgradili in sedaj lahko govorimo o hibridnem pristopu komuniciranja, ki bo imel gotovo mesto tudi v prihodnosti. V tem času smo slovenskim zdravnikom in farmacevtom ponudili prvo mobilno aplikacijo MedLex, s katero ima strokovna javnost vedno pri roki informacije, ki jih potrebuje pri svojem delu. Ko pa govorimo o prihodnosti kulture organizacije, se trend pomika v smer agilnih in opolnomočenih kultur. V Novartisu smo pred časom predstavili model Odgovorna izbira, ki daje zaposlenim glede na naravo njihovega dela možnost, da se odločijo, kako, kje in kdaj bodo opravljali svoje delo. S tem izboljšujemo sodelovanje, prilagodljivost in učinkovitost, pri čemer na prvo mesto postavljamo tako fizično kot psihološko varnost zaposlenih.

Kakšen je sodoben potrošnik, sodoben zaposleni, sodoben vodja?

Sodoben potrošnik je zelo dobro ozaveščen, saj ima veliko informacij o bolezni in možnostih zdravljenja, k čemur so pripomogli digitalni mediji. Sodoben zaposleni pa je strokovno kompetenten, predan, odgovoren, iniciativen, lojalen, produktiven, fleksibilen, svoje delo opravlja kakovostno in skrbi za dobre odnose s svojimi sodelavci. Prav tako se zaveda, da je sam odgovoren za razvoj svoje kariere, in nenehno stremi k temu, da se izpopolnjuje, pridobiva nove veščine in razmišlja o svojih kariernih ciljih. Sodobni vodja pa je v prvi vrsti predvsem človek, ki dela s srcem, z veliko mero empatije, ki v ospredje postavlja svoje sodelavce in je s svojim delovanjem tudi zgled. Ključna pa sta spoštljiv in pristen odnos ter odprta komunikacija.

Kako covid-19 spreminja vaše delo? Kako kljub negotovim okoliščinam ustvarjate varno okolje in psihološko varnost zaposlenih?

V času pandemije smo morali korenito spremeniti način delovanja. Popolna selitev sodelovanja v digitalno okolje je bila novost, tako za nas kot za naše partnerje.

Covid-19 je prinesel številne izzive, s katerimi smo se prav vsi srečevali prvič. Poleg skrbi za nemoteno dobavo zdravil smo na prvo mesto postavili varnost zaposlenih, tako fizično kot psihološko. V tem času smo organizirali številna izobraževanja in delavnice za psihološko odpornost in pridobivanje novih veščin. Veliko težo je imela tudi varnost zaposlitve, da zaposlenih ni strah za njihovo prihodnost. Pri tem je bilo ključno redno in jasno komuniciranje, zato smo poskrbeli, da smo ostali povezani, četudi na daljavo. Lahko rečem, da je naše sodelovanje na daljavo še tesnejše, kot je bilo prej.

Kaj vas motivira pri delu? Na katere svoje dosežke ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna na svoje sodelavce, s katerimi se skupaj trudimo delati za dobrobit slovenske družbe na svojem področju, kar smo še posebej zaznali v času pandemije. S svojim načinom delovanja poskušam pokazati, da je zavzetost zaposlenih večja, če je vodja spoštljiv, vključujoč, prijazen, človeški. Tudi s tem, ko priznam, da ne vem vsega, in se skupaj učimo, tudi na napakah. Verjamem, da je to pravi »recept«, s katerim lahko prispevamo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in s tem k boljši organizaciji. Z majhnimi dejanji prispevamo k boljšemu svetu, kar je najboljša motivacija za delo. Zares sem hvaležna, da mi podjetje to tudi omogoča.