Predlagana zakonodajna rešitev ministrstva za okolje in prostor bi iz trga izrinila številne družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Negativne posledice bi v največji meri čutili tudi slovenski obrtniki ter mala in srednje velika podjetja v Sloveniji. Nov zakon po mnenju Polanca nelogično omejuje konkurenco na trgu upravljanja z odpadki, ki bo povzročil monopolizacijo sistema in obenem na nesorazmeren način posegel v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude.

Avtor študije in profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Polanec med drugim opozarja na določbo, da lahko organizacijo za upravljanje z odpadki, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, ustanovijo samo proizvajalci istovrstnih izdelkov. Poleg tega, da bi s tem iz trga neustavno izrinili že delujoča podjetja, bi novoustanovljena agencija izdala dovoljenje organizaciji le pod pogojem, da je skupni delež celotne količine proizvodov pridruženih proizvajalcev najmanj 25-odstoten. Število organizacij bi se tako teoretično omejilo na največ štiri, postopoma pa bi na trgu lahko ostala celo le ena organizacija.

Rezultati študije so tudi pokazali, da v petih od desetih shem nobena od obstoječih organizacij ne bi izpolnjevala obeh pogojev, v štirih shemah pa nobena organizacija ne bi izpolnjevala niti pogoja ustanovitve s strani proizvajalcev. V preostalih petih shemah bi bila edina izjema shema odpadnih nagrobnih sveč, kjer bi ostali dve organizaciji. V ostalih bi lahko poslovala zgolj ena organizacija. To bi neizogibno vodilo v monopolizacijo, kar bi povzročilo višanje cen in razpad sedanjega sistema.

Polanec je še opozoril na relativno kratko 12-mesečno prehodno obdobje, med katerim bi morale nove organizacije zamenjati obstoječe. Pri tem je sporno, da v okviru petih shem nobena od obstoječih organizacij ne bi smela ostati na trgu.