Spreminja se tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata posavska in jugovzhodna Slovenija, uvršča tudi primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da se tudi tu sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka, dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa.

Do sprememb pa je prišlo tudi glede ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev: »V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se ob upoštevanju ostalih varnostnih ukrepov omeji na enega končnega uporabnika,« je zapisano na straneh vlade.

Glede verskih obredov pa naslednje: »Kolektivno uresničevanje verske svobode pa je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, uporaba zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.«