Po Ustavi RS ima vsakdo pravico do svobode izražanja, prav tako je to zapisano tudi v 12. in 13. členu konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), ki govorita o tem, da je treba spoštovati mnenje otrok oziroma participacijo otrok v družbi (12. člen) in da ima vsaka oseba, mlajša od 18 let, pravico do svobode izražanja, svobodnega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na kateri koli drug način po otrokovi izbiri (13. člen). Države pogodbenice priznavajo otrokom pravico do svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja (15. člen).

Upravni odbor Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije kot predstavniki srednjih šol pozivamo k razumevanju dijakov pri izražanju njihove stiske ter ustavitvi trenutnih postopkov zoper mariborske dijake. Upamo, da se bo našel način, s katerim se obtožbe umaknejo in se dijakom omogoči mirno nadaljevanje šolanja, brez dodatnih stisk in negotovosti.

Frančiška Al-Mansour

predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ljubljana