Velenjski župan Peter Dermol je na seji mestnega sveta povedal, da bodo podpirali zlasti tiste projekte, ki ne slabšajo njihovega življenjskega okolja, ne ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in drugih živih bitij ter prispevajo k razvoju Šaleške doline, ohranitvi obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest.

Velenjski mestni svet pričakuje, da bodo pristojna ministrstva podprla in sodelovala pri izbiri ter izvedbi okoljsko sprejemljive in cenovno optimalne variante daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in ponudila podporo pri zagotavljanju različnih finančnih virov. Nadomestna varianta daljinskega ogrevanja mora biti izvedena pravočasno, to je pred izstopom regije iz premogovništva.

Svetniki so tudi ugotavljali, da se je strošek emisijskih kuponov v zadnjih treh letih povečal z nič na štiri milijone evrov, kar je več od stroška energenta in tako cenovno nevzdržno za končnega uporabnika. Zato svetniki ob vlade zahtevajo opustitev plačevanja nakupa emisijskih kuponov izpustov ogljikovega dioksida za potrebe pridobivanja toplotne energije. Svetniki prav tako vztrajajo pri preoblikovanju modela rabe sredstev omenjenega sklada, tako da se bodo finančna sredstva vračala v Šaleško dolino za financiranje izvedbe ekoloških projektov, ki so oziroma bodo sestavni del prestrukturiranja regij.

TEŠ v šestem bloku zaradi izraženega nasprotovanja šoštanjskega občinskega sveta ne bo izvajal sosežiga odpadkov. O tem je pisno obvestil občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Prav tako TEŠ ne bo nadaljeval postopka spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. Po oceni TEŠ je sosežig odpadkov smiseln in okoljsko sprejemljiv projekt, a se bodo držali obljube in spoštovali stališče lokalnih skupnosti.

Izhod iz premogovništva v letu 2042?

Šaleška dolina je tudi v postopku prestrukturiranja premogovne regije, zato svetniki zahtevajo celovito obravnavo in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem energetskih družb v njej.

Na predsednika vlade Janeza Janšo je Peter Dermol v začetku tega meseca naslovil dopis, v katerem je ponovno izpostavil, da velenjski mestni svet pričakuje odobritev najzgodnejšega roka za prehod regije iz premogovništva v letu 2042 z možnostjo petletnega prehodnega obdobja, saj v krajšem obdobju zaradi zahtevnosti in obsežnosti del pri odpravi posledic rudarske dejavnosti pravičnega prehoda ni mogoče izvesti. Janševega odgovora še ni prejel.

O zapiranju Premogovnika Velenje leta 2033, kot so napovedali na infrastrukturnem ministrstvu, velenjski župan Peter Dermol meni, da je ta letnica nevarna in prezgodnja, zato bo kmalu predlagal sklic izredne seje, na kateri se bodo svetniki opredelili do te letnice. sta