Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic seje mandatno-volilne komisije, na kateri bodo predlagali, da Veselu preneha funkcija. Prepričani so namreč, da Veselova funkcija v Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča.

Pri tem se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da »poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah«. Ravno takšno funkcijo pa Vesel opravlja v Fifi, saj je vodja odbora za revizijo in skladnost ter pododbora za nadomestila, menijo predlagatelji.

Vesel: Nasprotja interesov ni

Vendar pa Vesel takšno razlago zavrača. Kot je dejal za STA, so argumenti, ki jih navajajo predlagatelji seje mandatno-volilne komisije, že večkrat slišani in »predvsem pravno nevzdržni in ne morejo prestati nobene resne pravne presoje katerega od organov, ki bi o tem lahko presojal«. Spomnil je, da je že večkrat pojasnil, da je Fifa tako po švicarskem kot po slovenskem pravu ustanova. »In to po 27. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko delam in za to ne potrebujem prav nobenega dovoljenja, ne državnega zbora ne koga drugega,« je poudaril.

Kot je še dejal Vesel, je bilo pet let to povsem nesporno. »Odkar pa eni od političnih strank očitno ne odgovarjajo problemi, ki se jih loteva računsko sodišče, pa to naenkrat postane sporno,« je dodal Vesel. Zagotovil je, da v tem primeru nasprotja interesov ni. Je pa takšno ravnanje omenjenih poslanskih skupin po njegovi oceni zelo slab signal za vse funkcionarje, ki morajo v Sloveniji delovati neodvisno.