Kot navajajo, so o sklepu takoj obvestili vlado, o njem je bil obveščen tudi rektor Univerze v Ljubljani. Vlada je namreč v začetku februarja ob sprejetem soglasje k razpisu za vpis na visokošolske zavode za študijsko leto 2021/22 tudi odločila, da se na ljubljanski medicinski fakulteti število mest s 165 povečali na 205, na mariborski pa s 96 na 106. Poleg tega se v Mariboru odpira študijski program dentalna medicina.

Na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani opozarjajo, da bo za takšno povečanje vpisa treba v šestih letih zaposliti približno 200 oseb na učiteljskih in asistentskih delovnih mestih v obsegu 40 odstotkov delovnega časa. Za izvedbo programa je treba zagotoviti tudi ustrezno število tehničnega in administrativnega kadra, in sicer ocena kaže, da bo treba zagotoviti zaposlitev za 52 polni delovni čas.

Bistveni omejitveni dejavnik pri povečanju vpisa študentov pa je zagotovitev zadostnih prostorskih možnosti. »Na prostorske težave medicinska fakulteta opozarja že dolgo časa. Menimo, da je prostorsko stisko in neustrezno infrastrukturo treba rešiti dolgoročno,« so sporočili. Trdijo, da za ureditev prostorskih razmer in ustrezne infrastrukture potrebujejo novogradnje ter sanacijo in rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture na območju Kampus Vrazov trg, Kampus Korytkova in Kampus Zaloška. »Zagotovitev kadrovskih in infrastrukturnih okrepitev sta dva od pogojev, s katerimi smo seznanili vlado,« so navedli in izrazili upanje, da jih bo vlada tudi začela uresničevati.