Potem ko je ljubljanska mestna občina skupaj s partnerji v sklopu mednarodnega projekta URBforDAN gozdnata pobočja Golovca preuredila v urbani gozd in opremila z novo urbano opremo, so projekt razširili še na območje Šmarne gore.

Na občinski spletni so objavili anketo, ki jo lahko občani izpolnijo do 31. marca. »Odgovori bodo prispevali h kvalitetnejši predstavi o prostoru in njegovih potencialih in pripravi načrtov za upravljanje mestnih gozdov na Šmarni gori,« obljubljajo na občini, kjer so pojasnili, da želijo v sklopu projekta URBforDAN skupaj z zavodom za gozdove ter v sodelovanju z lastniki gozdov in uporabniki prostora pripraviti operativni načrt upravljanja tudi za Šmarno goro. V prihodnje načrtujejo še delavnice z lastniki gozdov, pri uresničevanju projekta pa bodo, kot so navedli na ljubljanski občini, sodelovali z občino Medvode.

Šmarna gora bi nove vsebine lahko dobila do konca septembra, ko se projekt URBforDAN izteka, dela naj bi se začela predvidoma spomladi. Na občini so že pred časom razkrili, da na območju Šmarne gore med drugim načrtujejo ureditev vstopnih točk z informativnimi tablami, namestitev smernih in informativnih totemov, popravilo že nameščenih klopi ter po potrebi namestitev novih ter vgradnjo stojal za kolesa ob vznožju. S tem bodo sledili zgledu Golovca, kjer so v sklopu projekta že postavili novo urbano opremo; med drugim so uredili vstopne točke, postavili informacijske table in izobraževalne toteme ter uredili in označili več učnih točk.