Res je, ustvarjalci glasbenega programa na Prvem se dnevno sprašujemo o vlogi in pomenu našega delovanja. Pa ne, da ne bi imeli zapisanega poslanstva, pogosta samoevalvacija je potrebna preprosto zato, da je občutenje poslanstva jasno, učinkovito in v skladu z vizijo prihodnosti. To pomeni, da v skladu s statutom javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija in ustrezne zakonodaje po načelu pluralnosti skrbimo za širok, svetovnonazorski obseg glasbenih vsebin, pri čemer je primarno predstavljanje glasbene ustvarjalnosti prostora in časa, ki nas določata. Osredotočeni smo na širok spekter glasbenih zvrsti, ki zagotavljajo kakovostno, izobraževalno glasbeno in razvedrilno vsebinsko oskrbo najširšemu krogu poslušalcev. Ob tem aktivno spodbujamo glasbene ustvarjalne in poustvarjalne vsebine (tedenski koncert v živo Prva vrsta), predvsem pa je aktivna vloga glasbenih urednikov Prvega programa na področjih, ki jih gospod omenja, kot da jih ni.

To so: otroška in mladinska glasba (vsak dan), izobraževalne glasbene vsebine za otroke in mlade (oddaji Violinček in Huda muska), ljudska glasba (izjemno živa je oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi), narodnozabavna glasba (Četrtkov večer domačih pesmi in napevov, terenski Koncerti iz naših krajev), ljubiteljska glasbena kultura (Prisrčnica vsako jutro, Prvi poje in Medenina ob nedeljah), posebno pozornost posvečamo občutenemu spoju glasbe in poetične besede (Pesem v žepu). Ob ponedeljkih zvečer v izborih prednjači glasba iz zlatega obdobja slovenske popevke. Odlomki iz oper in operet pa so umeščeni v nedeljski dopoldanski spored.

Analitični prerez glasbenega programa je naslednji: dnevno predvajamo cca 54 odstotkov slovenske glasbene produkcije, v delež tuje glasbe (46 odstotkov) pa prav tako kot v slovenski delež sodijo različne zvrsti, pri čemer izpostavljam etno glasbo in glasbo svetov, ki imata svoj poseben prostor v oddaji Etnofonija (ponedeljek ob 22.30). Tudi v glasbenih izborih je mogoče slišati pesmi v raznih jezikih, čeprav je res, da v zadnjem obdobju tudi slovenski ustvarjalci zelo veliko skladb ustvarjajo v angleškem jeziku.

V času epidemije glasbeni uredniki poslušalcem ponujamo doživetja živih koncertnih izvedb, ki sicer tako zelo manjkajo v splošnem družbenem življenju. Sobotne glasbene večere na primer snujemo skupaj s člani Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV ter povabljenimi glasbenimi gosti (izvedli smo tematsko zasnovane koncerte s popevkami Atija Sossa, Mojmirja Sepeta, Bojana Adamiča; z besedili Gregorja Strniše, večer z glasbo Jožeta Privška ter decembrski praznični koncert z glasbo svetovnega klasičnega repertoarja). Silvestrski večer je na primer ponudil tri ure živega muziciranja v zvrsteh narodnozabavne, zborovske glasbe in starejših popevk.

Torej ponudba glasbe na Prvem programu Radia Slovenija je raznovrstna in časovno ter zvrstno uravnovešena – seveda se k še popolnejši in bolj celoviti ponudbi pridružujeta program ARS in Val 202. Tako se zdi, da naj bi vsak poslušalec ujel kaj zase.

Vsekakor je celotna bit človeka kot »mislečega bitja« (homo sapiensa) pogojena z mislijo, z razglabljanjem, racionaliziranjem. In iskanje resnice o našem svetu – svetu, kot ga živimo in v katerega smo postavljeni, je pravi »conditio sine qua non« našega obstajanja. K temu se pridružuje hrepenenje po lepem, ki je v jedru vsakega človekovega doživljanja sveta okoli nas. To lepo, še posebej v glasbi, pa je za vsakega posameznika nekaj drugega. Iskanje lepega za poslušalke, poslušalce in sledilke ter sledilce našega programa vseh generacij je moto dela glasbenih urednikov, ki v središče postavljamo slovenski glasbeni svet. Vsak odziv je dragocen, verjamem, da prispeva k boljšim rešitvam in hvaležni smo zanj.

Simona Moličnik

urednica uredništva glasbenega in razvedrilnega programa na prvem programu Radia Slovenija