28. novembra sem poslal na tri ministrstva pismo s prilogami, v katerih opozarjam na pomen prezračevanja javnih in stanovanjskih zgradb. Po tistem času so bili objavljeni članki v najuglednejših znanstvenih revijah, ki potrjujejo ključno vlogo aerosola pri prenosu virusa in pozivajo WHO in države, naj spremenijo svoje ukrepe za omejevanje širjenja koronavirusa s poudarkom na prezračevanju in uporabi mask z gostejšimi filtri, ki zadržujejo aerosol. Objavljeno je bilo več člankov, kako je Nemčija usmerila pozornost na prezračevanje in bo namenila pol milijarde evrov za izboljšanje prezračevanja javnih stavb. Dodajam, da ima Finska, ki je skupaj z Norveško najbolj uspešna pri obvladovanju epidemije, najboljše prezračevanje stavb na svetu, Slovenija pa po mnenju domačih strokovnjakov najslabše v Evropi.

Kljub dramatičnim premikom v pogledu na širjenje koronavirusa, ki jih spremljamo od poletja 2020, ostajajo slovenska navodila enaka tistim z začetka epidemije. Prezračevanje praktično nikjer ni omenjeno ali v najboljšem primeru opisano s tremi besedami: skrbite za redno zračenje. V dokaz poglejte najnovejši dokument, ki vam je seveda znan, dopis vrtcem, osnovnim šolam itd. z dne 3. marca 2021, ki vsebuje navodila o ravnanju v šolah, ki odpirajo vrata otrokom in učencem. V dopisu prezračevanje ni omenjeno niti z eno besedo.

Izražam protest nad tem omalovaževanjem razvoja znanosti in opozarjam, da se odgovornosti v tem primeru ne bo mogoče izogniti s sklicevanjem na nevednost ali na stališče WHO (ki ga nismo upoštevali niti takrat, ko je ta odsvetoval uporabo mask). Pred odpiranjem šol ali vsaj v prvih dneh odpiranja bi morali nujno ocenjevati in nadzorovati prezračenost učilnic z merilci CO2 in natančno predpisati načine naravnega prezračevanja povsod, kjer učinkovito prisilno prezračevanje ne obstaja. Pedagoški delavci bi morali uporabljati maske FFP2. Teh nekaj ukrepov seveda ne predstavlja celovitosti novih ukrepov – ti so dostopni drugje in ne morem verjeti, da strokovni skupini pri MZ in NIJZ niso znani.

Pozivam tri ministrstva, da javno pojasnijo, kakšen je njihov odnos do prezračevanja in kaj so storila, da bi ta ukrep javne ustanove, podjetja in prebivalci Slovenije ponotranjili in ga začeli dosledno in učinkovito izvajati.

Dr. Dušan Keber, Ljubljana