Digitalna tehnologija ima ključno vlogo pri poslovanju družb. Podjetja, ki bodo vlagala v digitalne kompetence, preizkusila, katera tehnologija jim resnično koristi, znala uporabiti moč podatkovne analitike, tako imenovane poslovne inteligence, ter se priključila hitri rasti spletne prodaje, bodo seveda v veliki prednosti.

Digitalizacija kot DNK podjetja

Ko vodstva podjetij razmišljajo o investiranju v tehnologijo in digitalizacijo, ne smejo pozabiti na vlaganje v izobraževanje zaposlenih, ki bodo ta digitalna orodja in storitve uporabljali. V podjetjih Saop Slovenija, Intera in Smart Com, finalistih Zlate niti, se zavedajo, da zgodbo o uspehu pišejo zaposleni. »Delujemo na področju naprednih informacijskih tehnologij in vsakodnevno rešujemo izzive na področju digitalizacije. Lahko bi rekli, da je digitalizacija zapisana v naš korporativni DNK, saj spodbujamo in vpeljujemo uporabo naprednih tehnologij pri optimizaciji našega poslovanja in za podporo pri odločanju,« je povedala Špela Pravhar, strokovna sodelavka za kadre pri družbi Smart Com.

Čedalje pogosteje je mogoče slišati, da bo tehnologija nadomestila človeka, vendar je generalna direktorica podjetja Saop Petra Šinigoj kljub temu prepričana: »Proizvajamo sodobne tehnološke rešitve in lahko povem, da je razvoj sicer res bliskovit, vseeno pa se moramo zavedati, da je človek nenadomestljiv. Zato je jasno, da so edina pot do uspešnega podjetja zadovoljni sodelavci in zato zelo načrtno vlagamo v njihov strokovni razvoj. Vlaganje v dobro počutje zaposlenih se nikoli ne konča, se pa vedno obrestuje.«

Digitalizacija je torej »zgolj« uporaba orodij, ki so vsak dan bolj nujna za resno in dobro delo. »Če je včasih bil dovolj zvezek, kasneje telefon in računalnik, je danes izredno pomembno, da se podjetja odločajo za najprimernejša IT-orodja, ki jim pomagajo pri poslovanju. Verjamemo, da za 90 odstotkov izzivov v podjetju že obstaja primerno IT-orodje. V skladu s tem smo ves čas na preži za novimi, boljšimi orodji oziroma z našim razvojem tudi sami vplivamo na trende in s svojimi produkti podjetjem pomagamo pri izzivih digitalizacije,« je poudaril Peter Ladič, direktor podjetja Intera.

Brez znanja o uporabi zgrešena investicija

Gospodarstvo mora biti kar najbolj digitalizirano, torej da so posamezni poslovni procesi v podjetjih med seboj čim bolj povezani – od brezpapirnega poslovanja, avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav – kar se je zelo pokazalo prav s pojavom epidemije, ko so morala podjetja hitro preoblikovati svoje poslovanje, na primer omogočiti delo od doma ali spletno prodajo svojih izdelkov in storitev. Digitalizacija pa seveda brez vedenja o uporabi nima prave vrednosti. »Še najboljše orodje bo zgrešena investicija, če ga zaposleni ne bodo znali uporabiti. Ali pa če ne bo v skladu s cilji podjetja. Zato zelo veliko vlagamo v izmenjavo znanja in izkušenj med zaposlenimi. Ker smo razvojno naravnani, pomoč pri digitalizaciji drugim podjetjem pa je naš vsakdan, ves čas spremljamo svetovne trende. Konstantno izvajamo brifinge med različnimi ekipami in tako imenovane meetupe, spletna srečanja, namenjena tudi vsem zunanjim poslušalcem, ki jih določena tema zanima. Na teh srečanjih posameznik ali skupina predstavi določena orodja, znanja, metode, kasneje pa se razvije debata. Enostaven proces, vendar izjemno učinkovit, saj tako širša ekipa pridobi zelo veliko novega znanja, ki ga potem lahko uporabimo pri svojem vsakdanjem delu,« je pojasnil Ladič.

V Smart Comu, kjer so specializirani za oblikovanje in implementacijo naprednih omrežij in rešitev za kibernetsko varnost, veliko pozornost namenjajo stalnemu mednarodnemu certificiranju, izobraževanju in usposabljanju inženirjev. S tem ohranjajo vrhunsko znanje na hitro razvijajočem se področju. »Naši inženirji ne samo pripravljajo tehnične informacijsko-komunikacijske rešitve, ampak tudi tesno sodelujejo v marketinških in prodajnih aktivnostih, zato morajo biti vešči tudi poslovnega komuniciranja, nastopanja, psihologije ter empatije. Se pa zavedamo, da pri zaposlovanju in upravljanju kadrov ni pomembno samo tehnično znanje, temveč tudi vrednote posameznika, ki se morajo skladati z našimi vrednotami in namenom delovanja. K sodelovanju povabimo tiste kandidate, ki izkazujejo željo po stalnem izobraževanju in nadgrajevanju veščin ter znanja in so dovzetni za spremembe, hkrati pa so tudi inovativni in usmerjeni v iskanje izboljšav in rešitev,« je povedala Pravharjeva.

Tudi prva dama podjetja Saop Slovenija pravi, da glede mehkih veščin pri zaposlenih spodbujajo samoiniciativnost, radovednost, ekipno delo in ciljno usmerjenost. »Prepričana sem, da lahko formalni izobraževalni sistem veliko ponudi, vendar to ni dovolj. Zelo pomembna je zagnanost posameznika in njegova želja po znanju. Tehnologija danes omogoča črpanje znanja od koder koli, kadar koli, na vsakem koraku. Od posameznika pa je odvisno, kako zagnano bo zajemal ta znanja. Je pa tudi res, da določena delovna mesta zahtevajo tako specifična znanja, da je težko dobiti ustrezno izšolan kader. Zato ga sami izobražujemo. V ta namen smo se lani recimo zelo skrbno lotili posodobitve on-boarding programa za nove sodelavce. Z rastjo podjetja in povečanim obsegom dela se nam je namreč včasih dogajalo, da se na novo zaposlenim nismo utegnili posvečati v želeni meri. Sedaj je vsak nov sodelavec vključen v tesno mentorstvo, njegov razvoj in počutje spremljamo na tedenski ravni. Sicer pa že vrsto let izvajamo tudi programe internega certificiranja, saj se je pokazalo, da se na tak način novi sodelavci veliko hitreje vklopijo v delo in postanejo prej samostojni. Pri certificiranju ne gre za iskanje pomanjkljivosti, temveč želimo zaposlenega motivirati v razvoj tistih področij, kjer je še prostor za izboljšave. Delujemo v zelo kompleksni panogi, zato je v določenih oddelkih strokovna širina velika prednost.«

Tretjina z zelo nizkim digitalnim indeksom

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi se v Sloveniji izraža z digitalnim indeksom, ki se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljajo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. V letu 2020 je bilo med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi največ podjetij, in sicer 45 odstotkov, z nizkim digitalnim indeksom, 32 odstotkov podjetij je imelo zelo nizek digitalni indeks, 22 odstotkov visok in 1 odstotek podjetij zelo visok digitalni indeks. Stopnja digitalizacije z vidika velikosti podjetij, torej glede na število zaposlenih, pa je po podatkih statističnega urada takšna: med malimi in srednje velikimi podjetji je največ podjetij z nizkim digitalnim indeksom (46 oziroma 41 odstotkov), med velikimi pa največ podjetij z visokim digitalnim indeksom, in sicer 56 odstotkov.