Trenutno se še bohoti med hišami, ki so tukaj že kar nekaj časa, sčasoma bo posivela in postala del tega okolja. V prvi plan bosta prišla gank z rdečimi nageljni in zaraščen zelen garteljc pred hišo. Seveda pa nismo želeli le posnetka tradicionalne hiše. Sodobnost smo dosegli z reinterpretacijo gorenjskega ganka, ki v vzhodnem delu skorajda dobesedno sledi tradicionalni formi, medtem ko v južnem delu spremeni logiko.

Gank, ki je običajno izveden v višjih nadstropjih, se v tem delu spusti do pritličja, kjer zakriva pogled na vhod v apartmajski del in ga s tem postavljala v sekundarno pozicijo. Prav tako zakriva velika okna v velnesu in s tem poglede na ta intimni prostor. Vidna okna na fasadi so razmeroma majhna, vsa velika okna, ki sicer osvetljujejo notranjost in omogočajo lepe poglede, so skrita za lesen fasadni ovoj, tako da hiša še vedno sledi lokalni tipologiji.

Hiša ima dva dela – enega za lastnika in enega za apartma, torej je funkcijsko ločena na dva dela. Dva funkcijsko deljena dela smo želeli navzven povezati v celoto in tudi ta razmeroma velik objekt čim bolje vključiti v staro jedro. Hiša je zato zasnovana kot dve funkcijsko ločeni enoti znotraj enotnega arhitekturnega ovoja. Se pa funkcionalna členitev notranjščine v dve enoti odraža v dinamiki fasade in tudi zunanje ureditve. Vrt za najemnike je poglobljen in kot tak zagotavlja več intime vsem uporabnikom.

V notranjosti interjer bogatimo z vidno leseno strešno konstrukcijo, ki je dominantni element notranjosti. Svojo odločno potezo zaznamuje celotni interjer mansarde. Kot osrednji element interjerja ohranjamo tudi tradicionalno lončeno peč s klopjo.

Tekst: Katjuša Kranjc, u. d. i. a.

Projektiranje: Raketa, d. o. o.

Foto: Ana Skobe, Žiga Lovšin, Jože Kos