Na marčevski seji bo ljubljanski mestni svet obravnaval predlog sprememb občinske odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, kjer so pripravili spremembe, svetnikom predlagajo, da podprejo podaljšanje zaračunavanja parkirnine na nekaterih območjih.

In sicer oddelek za gospodarske dejavnosti in promet predlaga podaljšanje zaračunavanja parkirnine v drugi in tretji parkirni coni, torej na območjih s parkomati zunaj ožjega mestnega središča, a znotraj ljubljanske obvoznice. V obeh conah je parkiranje trenutno plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. Po novem bi bilo parkiranje plačljivo od 7. do 19. ure, kot to med tednom velja že na območju ožjega mestnega središča. Ob sobotah in nedeljah bo parkiranje v coni dva in tri še vedno brezplačno, prav tako se ne spreminja višina parkirnine (0,60 evra za drugo cono oziroma 0,40 evra na uro za tretjo cono).

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so odločitev za takšno spremembo podkrepili z željo po uresničevanju celostne prometne strategije občine. Njen cilj je »doseči zmanjšanje števila vozil na teh območjih«. Poleg tega so se za podaljšanje delovnega časa parkomatov odločili zaradi pritožb stanovalcev s parkirnimi dovolilnicami, da so »parkirna mesta zasedena in da težko najdejo prosto parkirno mesto«.

Tudi na Žalah parkirnina do 19. ure

Občina želi plačljivo parkiranje podaljšati tudi na javnih parkiriščih v okolici pokopališč Žale in Polje. Na parkiriščih Žale I pri glavnem vhodu, Žale II pri Šmartinskem parku, Žale III pri rehabilitacijskem centru, Žale IV ob Koželjevi ulici, Žale V ob Tomačevski cesti in pri pokopališču Polje ob Zadobrovški cesti uporabniki zdaj parkirnino plačujejo od ponedeljka do petka do 17. ure. Tudi v tem primeru želi občina plačljivost parkirišč podaljšati za dve uri, torej do 19. ure.

Občina načrtuje spremembe tudi za parkirišča P+R Dolgi most, Barje, Ježica, Stanežiče, Stožice in Sudenec. Doslej je bilo parkiranje na njih plačljivo od ponedeljka do petka, po najverjetnejši potrditvi predloga sprememb v mestnem svetu pa bo parkiranje po sistemu P+R na teh parkiriščih plačljivo tudi ob sobotah in nedeljah. Predlog sprememb odredbe o javnih parkirnih površinah uvaja še spremembo, da bo celotno parkirišče ob Komanovi ulici namenjeno parkiranju abonentov, torej voznikov, ki bodo mesečno plačevali parkirnino. Sprva je bilo predvideno, da bo na parkirišču mogoče tudi kratkotrajno parkiranje, saj je bila parkirnina določena v višini 0,60 evra za prvi dve uri, nato pa 0,60 evra za vsako nadaljnjo uro. Da bodo na omenjenem parkirišču lahko parkirali le abonenti, so se na občini odločili, »ker zaradi velikosti parkirišča ni mogoče zagotoviti parkiranja za vse«.