Ministrstvo je danes odpiralo ponudbe, ki so jih prejeli na javni razpis, objavljen 18. februarja. Kdo vse je oddal ponudbo in po kakšni ceni, danes na ministrstvu še niso pojasnjevali.

Merilo za izbiro je cena enega kosa hitrega testa, ki vključuje DDV in vse ostale stroške, povezane z realizacijo javnega naročila. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom. Izbrani ponudnik bo moral celotno naročilo izpolniti najkasneje do 1. decembra.

Pol milijona hitrih testov, ki jih je država za potrebe množičnega testiranja prebivalstva decembra v prvem velikem naročilu hitrih testov kupila od podjetja Majbert Pharm, je medtem že pošlo. Nedavno je tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije na podlagi skupnega javnega naročila več zdravstvenih ustanov za dobavo hitrih antigenskih testov izbralo Majbert Pharm.