Oktobrska ekspresno hitra »kazenska« premestitev ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen na kamniško okrajno sodišče je v teh dneh zaposlovala tudi sodni svet. Nanj se je obrnila sodnica sama, v predlogu za odpravo kršitev neodvisnosti pa je problematizirala ustno odredbo predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, spremembi letnih razporedov ljubljanskega okrožnega in kamniškega okrajnega sodišča ter Pogačnikovo pisno odredbo, s katero je njene spise dodelil drugim sodnikom.

Sodni svet za čimprejšnjo odpravo kršitve

Sodni svet je imel posluh za sodničine pripombe in je soglasno sprejel stališče, da predsednik sodišča »nima pravne podlage za izdajanje ustnih odredb sodniku, s katerimi se mu odvzame spise ali drugače posega v njegovo sojenje, sodnik pa se je nezakoniti ustni odredbi upravičen in dolžan upreti, če ta posega v njegovo neodvisnost«. Po mnenju sodnega sveta ni ustavno dopustno, da lahko predsedniki sodišč sodnike kazensko razporedijo na druga sodišča. Že na eni izmed prejšnjih sej so zato sklenili, da bodo podali zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o sodiščih v členu, ki govori o letnem razporedu in pristojnostih predsednikov sodišč pri razporejanju sodnikov. Člani sodnega sveta so zato sklenili, da je Pogačnik z razporeditvijo Testenove na kamniško okrajno sodišče in dodelitvijo njenih spisov drugim sodnikom posegel v njeno neodvisnost. Pogačniku predlagajo, da navedene kršitve odpravi sam, in to še preden bo sodišče odločilo o morebitnih pravnih sredstvih zoper letni razpored in njegovo odredbo.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam včeraj pojasnili, da je predsednik Pogačnik s stališčem sodnega sveta za zdaj seznanjen le prek javno objavljenega anonimiziranega zapisnika zadnje seje. Zato najprej pričakuje vsebinsko obrazložitev sprejetega stališča sodnega sveta, na podlagi katerega se bo lahko odločil, kako naprej. Na ljubljanskem sodišču prav tako opozarjajo, da upravno sodišče trenutno obravnava upravni spor z vsebinsko identično problematiko, odločitev sodišča v konkretni zadevi pa bo lahko predstavljala tudi nadaljnjo usmeritev oziroma zamejitev pristojnosti, ki jih ima predsednik sodišča pri sprejemanju letnih razporedov dela sodnikov.

Domnevno vmešavanje v hišno preiskavo

Tako se za premeščeno sodnico Ano Testen očitno v kratkem ne bo še nič spremenilo. Sodnica se je v nemilosti Pogačnika znašla po tem, ko je predsednik sodišča v roke dobil uradni zaznamek grosupeljskega policista ob hišni preiskavi pri osumljencih zaradi preprodaje marihuane. Policist naj bi sodnici, ki je bila v času preiskave po naključju v lokalu pod preiskovanim stanovanjem, očital, da se je neprimerno vedla. Začela naj bi se vpletati v hišno preiskavo, spraševala naj bi, kdo je kdo, policistom očitala, kaj so naredili narobe, se sklicevala na svojo službo in poznanstvo s kolegi sodniki…

Pogačnik je ocenil, da je treba ukrepati hitro, in zoper sodnico podal tudi pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. Hkrati jo je preselil na okrajno sodišče in ji odvzel spise, ki jih je reševala na okrožnem sodišču. Predsednik ljubljanskega sodišča meni, da je imel za vse to ustrezno zakonsko podlago.

Da je šlo pri tej Pogačnikovi potezi za grob poseg v sodničino neodvisnost, pa je prepričan nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic. Po njegovem mnenju je sporno, da se je Pogačnik tako hitro odzval le na podlagi policijskega zaznamka. »Tudi če bi bili očitki v uradnem zaznamku utemeljeni, bi bilo to treba najprej ugotoviti, torej sodnici dati možnost obrambe, nato pretehtati težo očitanih ji ravnanj – in potem v skladu s tem izpeljati še zakonite nadaljnje postopke, če bi teža storjenega to zahtevala,« je med drugim opozoril Krivic. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so očitke v preteklosti že zavrnili in dejali, da ni šlo za disciplinsko sankcijo, pač pa za »ukrep sodne uprave, katere dolžnost je zagotavljanje pogojev za redno izvajanje sodne oblasti«. Sodnica je zadržala svoj prejšnji položaj, naziv in plačo.

Z razporeditvijo na kamniško sodišče pa se ni strinjala in se je pritožila zoper novi letni razpored dela. Vendar pri tem ni bila uspešna, saj je personalni svet ljubljanskega višjega sodišča njeno pritožbo zavrnil.