Celotnega evropskega denarja je na razpolago 7 milijard nepovratnega denarja, plus še tri milijarde dolžniškega. Mi pa se danes pogovarjamo samo o polovici tega denarja. In ko se pogovarjaš samo o polovici denarja, nimaš pogleda, kaj bi rad naredil s celoto. V veliki meri slovenski načrt ne gre v tiste prioritete, za katere bi po mojem mnenju moral iti. Morali bi bistveno več sredstev nameniti za zeleni preboj, za digitalizacijo, krožno gospodarstvo. Za to bi morali nameniti 45 odstotkov od omenjenih 10 milijard. To, kar imamo zdaj na mizi, pa daje poudarek fizični infrastrukturi, ki jo sicer potrebujemo, a ne na način, kot to počnemo zdaj. Ker je denarja bistveno več kot kadar koli doslej in kot ga kadar koli bo, je tudi denarja za infrastrukturo več, kot ga je bilo v prejšnjem obdobju, a mi zdaj v ta namen povečujemo še celo delež.

Danes imamo edinstveno priložnost, ne samo finančno, da naredimo korak, s katerim bi prišli v zgornji del EU, kamor si vseskozi želimo in govorimo, da je to naša prioriteta. Ampak ta predlog, ki ga imamo zdaj na mizi, ne gre v to smer. Gre v nadaljevanje »business as usual«, kar pomeni, da nas bodo naši konkurenti iz srednje in vzhodne Evrope, ki so nas doslej samo dohajali, zdaj v veliki meri tudi prehiteli. Studio City