Vprašanje: Nedavno nam je umrl oče, pri tem pa smo ugotovili, da je napisal dve povsem različni oporoki. Po prvi naj bi hišo dedovala jaz, njegova hči, po drugi pa naj bi jo zapustil partnerici, s katero je živel zadnja tri leta. Zanima me, katera oporoka bo veljala in ali bom v primeru veljavnosti druge oporoke lahko zahtevala vsaj nujni delež?

Odgovor: Oporoka je precej nestabilen pravni posel, saj jo lahko oporočitelj kadarkoli (povsem ali delno spremeni). Zakon o dedovanju sicer določa, da ima kasneje napravljena oporoka prednost pred prejšnjo oporoko. Če je torej vaš oče z drugo, kasnejšo oporoko stanovanjsko hišo zapustil svoji partnerki, potem bo ona oporočna dedinja in bo dedovala to hišo, če tudi sicer izpolnjuje pogoje za veljavnost oporoke (da ni denimo dedno nevredna …). Glede na to, da ste po očetu nujna dedinja, bi vam šel nujni delež iz njegovega premoženja, ki znaša polovico tistega, ki bi ga sicer prejeli po zakonitem dednem redu (četrtina vrednosti stanovanjske hiše), če bi očetova zapuščina obsegala (zgolj) to stanovanjsko hišo.

Vprašanje: Moj oče, ki je nedavno preminil, se je razvezal od moje mame pred več kot desetimi leti, zadnji dve leti pred smrtjo pa je živel s svojo partnerico, ki ji je zapustil tudi svoje premoženje (stanovanje in veliko kmetijsko zemljišče). Ker je vedno govoril, da bova njegovo premoženje dedovala jaz in brat, sem skoraj prepričan, da ga je partnerica z zvijačo pripravila do tega, da je premoženje napisal nanjo. Imava z bratom kakšne pravne možnosti?

Odgovor: Načelno imata. Po zakonu je namreč takšna oporoka neveljavna, večji problem pa bo dokazati zvijačo. Sicer velja, da je tisti, ki s silo ali grožnjo prisili zapustnika ali ga z zvijačo pripravi do tega, da ta oblikuje ali prekliče oporoko ali kakšno določilo v njej, ali pa mu to prepreči storiti, nevreden, da deduje po njem, kar pomeni, da bi lahko bila očetova partnerica dedno nevredna. Vendar pa bosta morala dokazati njeno dedno nevrednost (to, da je očeta z zvijačo ali morda celo grožnjo ali silo prisilila, da je oporoko napisal v njeno korist). Pri tem vama bodo lahko v pomoč tudi kakšne priče, ki bi poznale njun odnos.

Mag. Boštjan J. Turk