V Smledniku bodo gradili prizidek k osnovni šoli Simona Jenka. Z javnim naročilom občina išče izvajalca, ki bo zgradil tri matične učilnice druge in tretje triade, zraven pa še tri kabinete za pedagoge, garderobe za telovadnico in povezovalni hodnik do sosednjega objekta. Prizidek bo obsegal 444 kvadratnih metrov in bo zgrajen v pritlični etaži. Med drugim bodo uredili tudi vhod za zunanje obiskovalce telovadnice in rekonstruirali del jedilnice, odstranili garderobe za telovadnico, ki se selijo v prizidek, obnovili pa bodo tudi sanitarije v prostoru za čistila in v kuhinji.

»Predvidena je v celoti armiranobetonska gradnja s streho v naklonu in pasovnimi armiranobetonskimi temelji. Prizidek se bo v celoti priključeval na interne vode za zagotavljanje komunalne opremljenosti,« so zapisali na občini in dodali, da bodo uredili tudi okolico šole. »Zunanja ureditev predvideva 18 parkirnih mest na zahodni strani šolskega poslopja. Ob novi dozidavi bo urejena manjša ozelenitev in ureditev dovoznih površin,« pravijo. Podjetja, ki bi želela graditi prizidek, imajo za oddajo ponudbe čas do 30. aprila.

40 milijonov evrov težak razvojni program

Za gradnjo prizidka je občina v načrtu razvojnih programov 2020–2023 predvidela 600.000 evrov, od tega letos 300.000 evrov in prihodnje leto 250.000 evrov, vse iz lastnih sredstev. Štiriletni razvojni program je sicer težak 40 milijonov evrov, v letošnjem letu skoraj deset milijonov. Vir velike večine investicij bodo lastna sredstva občine, nekaj denarja pa bo prišlo tudi iz Evropske unije in državnega proračuna.

V programu razvojnih sredstev je tudi gradnja komunalne infrastrukture v Smledniku, Hrašah in Zbiljah, za kar namerava občina nameniti 820.000 evrov lastnih sredstev. Občina je že objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda za naselji Zbilje in Smlednik, ponudniki pa imajo čas za oddajo ponudb do 18. marca.

Za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v naseljih Zbilje in Smlednik namerava občina vzpostaviti »sistem primarnih in sekundarnih vodov, ki bodo odpadno vodo naselij občine Medvode napeljali preko povezovalnega voda na centralno čistilno napravo Ljubljana. Sočasno se bo obnovilo tudi vodovodno omrežje,« so zapisali na občini Medvode, ki išče tudi izvajalca za vzdrževanje občinskih cest, prometne signalizacije in prometne opreme v triletnem obdobju, rok za prijavo je 30. marec, izbrani ponudnik pa bo dela začel predvidoma 18. maja.