Selitev med androidnimi in jabolčnimi napravami je težka. Deloma zato, ker smo v svoj dosedanji operacijski sistem vložili že veliko sredstev, če smo kupovali plačljive aplikacije. Za slednje ali njihove alternative moramo namreč ob selitvi na napravo z drugim operacijskim sistemom spet seči v žep. Ena od težav je tudi zajeten arhiv fotografij, ki jih je uporabnik v vseh letih ustvaril z mobilnikom in so se shranile v Googlov ali Applov oblak. Kdor je v preteklosti želel z androida preskočiti na ios ali obratno, je moral arhiv prenesti ročno. Precej presenetljivo so se pri Applu zdaj odločili to tranzicijo olajšati. Zanimivo je tudi, da tega niso storili za uporabnike, ki se želijo preseliti k Applu, temveč ravno za uporabnike, ki želijo svoj dosedanji arhiv fotografij z iclouda prenesti v google fotografije.

Storitev je za zdaj na voljo uporabnikom iz Avstralije, Kanade, Liechtensteina, Nove Zelandije, Norveške, Švice, Velike Britanije in EU, vključno s Slovenijo. Za začetek prenosa mora uporabnik obiskati Applovo spletno stran privacy.apple.com in se vpisati v svoj Applov uporabniški račun. Stran uporabnikom ponuja prenos kopij fotografij in dokumentov o zgodovini aktivnosti z Applovim uporabniškim računom. Tudi dokumentov zgodovine nakupov in uporabe aplikacij, podatke v Applovih koledarjih in druge dokumente, ki jih uporabnik deli z Applom. Vendar je ta prenos možen zgolj na računalnik. V Googlov uporabniški račun je za zdaj možno prenesti zgolj fotografije in videe.

Vmesnik bi lahko še dodelali

Stran uporabniku pred prenosom pokaže, koliko fotografij in koliko videov lahko prenese ter koliko prostora bodo kopirane datoteke skupno zasedle v google fotografijah. To je pomembno, saj je prostor v Googlovem oblaku omejen. Uporabnik lahko pred prenosom tudi izbere, ali želi prenesti zgolj fotografije, zgolj videe ali oboje. Žal pa Applova stran ne ponuja možnosti, da bi prenesli zgolj nekatere fotografije oziroma videe. Poleg tega pogrešamo tudi bolj razdelan vmesnik, v katerem bi točneje videli, katere fotografije oziroma videi se bodo dejansko prenesli. To je predvsem problematično za uporabnike, ki včasih fotografirajo v formatu RAW. Pri Applu namreč ne zagotavljajo, da se bodo vse fotografije tega formata dejansko prenesle.

Praviloma naj bi se fotografije prenesle vključno z urejenimi albumi, v katerih so spravljene. Prenos albumov videov ni mogoč, bodo pa videi preneseni posamično. Pri Applu ob tem opozarjajo, da v prenos ne bodo vključeni deljeni ali pametni albumi. Prav tako se ne bodo preselili vsi metapodatki fotografij ali posnetkov. Prenesli se ne bodo niti žive fotografije (live photos), a bo očitno na Applovi strani ostal zgolj animirani del žive fotografije. Same mirujoče fotografije se bodo prenesle, tudi če so bile zajete kot žive fotografije.

Možen tudi izbris ali zamrznitev računa

Apple zagotavlja, da s prenosom uporabnik ne bo izbrisal nobene vsebine v svojem icloudu. Gre torej zgolj za kopiranje, temu primerno pa bodo nove fotografije v google fotografijah v imenu vsebovale tudi oznako »copy of« (kopija). Kdor bo želel po selitvi popolnoma izbrisati arhiv fotografij v icloudu, bo moral to storiti posebej.

Na strani privacy.apple.com se sicer nahaja tudi možnost začasnega izklopa uporabniškega računa. Ob izklopu računa bo onemogočen dostop do računa in drugih Applovih storitev, dokler računa uporabnik ponovno ne vklopi. Ponujena pa je tudi možnost trajnega izbrisa uporabniškega računa z vseh Applovih aplikacij in storitev.