»Šmartinski park in otroško igrišče po novem čistimo vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, spremenjen režim čiščenja smo uvedli tudi na nekaterih drugih lokacijah,« so zapisali hkrati pa dodali, da – kot smo tudi sami zapisali – so zaradi spremenjenih razmer in navad (zaprti lokali, naraščanje količine embalaže, v kateri so jedi za s seboj, več druženja in tudi popivanja v parkih) koši za odpadke hitreje polni, odpadki pa pogosto ležijo na ali ob klopeh. »Opažamo tudi, da so mnogi lokali, ki ponujajo hrano in pijačo za s seboj, pa tudi trgovine in ponudniki hitre hrane, umaknili svoje koše za odpadke. Posledično večina te odpadne embalaže konča v uličnih koških ali je puščena na klopeh ali tleh na številnih javnih površinah, v parkih, na otroških igriščih, nabrežjih Ljubljanice.« Zgovoren je podatek, da so lani samo pri čiščenju zelenih javnih površin zbrali skoraj 50 ton več odpadkov kot leta 2019. vl