Z nazivom svetovno mesto dreves (tree city of the world), ki ga podeljujeta Fundacija Arbor day ter Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), se ponaša 120 mest iz 63 držav z vseh koncev sveta. Mednarodni druščini mest, ki skrbno upravljajo drevje in s tem gradijo bolj zdravo življenjsko okolje, se je letos pridružilo tudi Kočevje, ki je kandidiralo prvič. Poleg Kočevja je med slovenskimi mesti naziv v letošnjem letu pridobila tudi Ljubljana.

Kot pravijo na kočevski občini, se zavedajo, da so drevesa v urbanih naseljih izjemnega pomena za kakovost bivanja. Zato so se med drugim lotili delavnic pravilnega obrezovanja dreves in pripravili navodila za širšo javnost, javna drevesa pa popisali v celovit register, ki omogoča pregled nad vitalnostjo dreves in načrtovanje potrebnih ukrepov. Vsako leto del sredstev iz občinskega proračuna namenijo za pravilno in strokovno skrb za drevesa, ki jo izvajajo v sodelovanju s kočevsko enoto Zavoda za gozdove Slovenije in certificiranim arboristom, pa tudi za nove zasaditve in nadomeščanje dreves, ki jih ni bilo mogoče ohraniti. V povprečju v Kočevju na javnih površinah posadijo 45 dreves na leto, letos pa načrtujejo tudi prenovo zasaditve mestnega pokopališča. V sodelovanju s podjetjem Kočevski les skrbijo tudi za revitalizacijo občinskih gozdov.

Po besedah Tanje Štajdohar Urh, višje svetovalke za urejanje prostora na kočevski občini, je za zdravo zeleno infrastrukturo bistveno načrtovanje. Občina bo predvidoma konec marca prvič razpisala tudi javni poziv za izbor naj urbanega drevesa na območju občine. »Nekatera so izjemna bodisi zaradi svoje mogočnosti, starosti, oblike, vpliva na okolico ali pa zaradi svoje zgodbe. Imamo ogromno izjemnih dreves in prav je, da se jih zavedamo in jih izpostavimo,« pravi Tanja Štajdohar Urh.