Matjaž Guček, ki je bil imenovan za generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, je diplomirani veterinar in po navedbah ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odlično pozna delovanje uprave, kjer je zaposlen od leta 2000. Trenutno je namestnik generalnega direktorja in vodja veterinarske službe v Sloveniji.

Resorni minister Jože Podgoršek ima glede novega vodstva uprave "velika pričakovanja, predvsem kot najvišjo možno mero pozornosti in skrbi za zagotavljanje varnosti potrošnikov na področju hrane ter tudi na drugih področjih, ki so v pristojnosti uprave za varno hrano", so zapisali. Petletni mandat bo nastopil 16. marca.

Franc Vindišar nov državni sekretar na ministrstvu za zdravje

Za državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje je vlada danes imenovala Franca Vindišarja, dozdajšnjega strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje. Funkcijo, na kateri se bo pridružil državni sekretarki Alenki Forte, bo nastopil v ponedeljek, so sporočili po seji vlade. Vindišar je študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani končal leta 1994. Po končanem študiju je pridobil prve delovne izkušnje kot specialist splošne kirurgije in travmatologije v Splošni bolnišnici Celje. Po končani specializaciji se je zaposlil na otroškem oddelku kirurških strok, kjer se je ukvarjal predvsem s poškodbami otrok in mladostnikov.

Leta 2006 se je zaposlil na travmatološkem oddelku, kjer je aktiven še danes. Leta 2007 pa je postal predstojnik oddelka za skupne potrebe kirurgije, ki ga je vodil vse do leta 2011, ko je bil imenovan za strokovnega direktorja celjske bolnišnice, so Vindišarjeve delovne izkušnje povzeli v sporočilu po seji vlade.

Lončar generalni sekretar na ministrstvu za delo

Za generalnega sekretarja v ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada imenovala Lovra Lončarja. Petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo začel 15. marca, so sporočili po seji.

Lončar je bil v predhodno opravljenem izbirnem postopku s strani posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja ocenjen kot ustrezen kandidat, ki izpolnjuje natečajne pogoje ter je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za ta položaj, so zapisali.

Vlada je na današnji prav tako soglašala z imenovanjem Andreje Uštar za generalno direktorico Onkološkega inštituta Ljubljana za mandatno dobo štirih let. Svet zavoda je Uštarjevo, ki je bolnišnico začasno vodila po izteku mandata nekdanje direktorice Zlate Štiblar Kisić, na čelo inštituta imenoval konec januarja.

Aleš Irgolič novi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo

S položaja državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu je vlada razrešila Mirana Miheliča ter na položaj imenovala Aleša Irgoliča. Irgolič je magister agrarne ekonomije, univerzitetni inženir kmetijstva, diplomirani inženir zootehnike z bogatimi strokovnimi kompetencami s področja skupne kmetijske politike, organizacijskimi ter vodstvenimi izkušnjami, so sporočili. Dodali so, da odlično pozna delovna področja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj je od leta 2005 zaposlen na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.