Podoba sedanjega vrtca v Bitnjah v MO Kranj je klavrna, zato se krajani veselijo novega. Kakšnega si želijo, so povedali tudi otroci, ki so obiskovali starega, vzgojiteljice pa so njihove izjave vestno beležile. »Pet sob bi imel in v eni kuhinjo. Kuhali bi čežano, fižolovo juho, hrenovke, palačinke,« je našteval eden od otrok. Drugi ga je dopolnil: »Imel bi okraske, pisane, da bi bilo lepo, na primer božične.« Želje otrok so zajemale tudi parkirišče, bazen in podobno.

Sodobne igralnice in telovadnica

Bazena sicer novi vrtec Biba v Bitnjah ne bo dobil, bo pa po zagotovilih župana MO Kranj Matjaža Rakovca sodoben prostor s tremi oddelki, v katerih bo prostor za 66 otrok, ter s telovadnico, zelenimi površinami in 21 parkirnimi prostori. MO Kranj je namreč po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja z izvajalcem, podjetjem TIPO investicijske gradnje, konec prejšnjega meseca podpisala pogodbo za izvedbo del.

Staremu montažnemu vrtcu, ki nosi letnico 1973, so šteti dnevi, saj ga bodo najprej porušili. »Začeli bomo v ponedeljek, 8. marca. Trajalo naj bi od osem do deset dni. Potem sledijo arheološka raziskovanja, zanje imamo predvidene tri tedne,« opisuje direktor podjetja Tipo investicijske gradnje Robert Štrukelj. Kot pravi, ima njihovo družinsko podjetje veliko izkušenj tako z gradnjo kot z obnovo vrtčevskih in šolskih objektov, med večjimi omenja nov vrtec v Ilirski Bistrici. Meni, da bodo gradnjo lahko končali v zahtevanih osmih mesecih in v pogodbeni vrednosti 1,5 milijona evrov z DDV. Vrtec bo zidan, imel bo pločevinasto streho. Kot pravi Štrukelj, bo zgrajen po sodobnih standardih za vrtce in s sodobnimi materiali, energetsko pa bo skorajda nepotraten, zaradi česar si je načrtovani objekt prislužil tudi sofinanciranje Eko sklada.

Odprtje predvidoma okoli krompirjevih počitnic

»Predvidevamo, da bodo otroci lahko nov vrtec začeli obiskovati letos okoli krompirjevih počitnic,« napoveduje župan Rakovec. Edino zamudo bi lahko povzročile morebitne presenetljive arheološke najdbe. »To je vedno uganka,« priznava župan. V času gradnje so otroci razporejeni v dve drugi enoti vrtca, vendar pa vpis novincev kaže veliko zanimanje za bitenjski vrtec, tako da bodo mesta po vsej verjetnosti hitro zapolnili, pravi ravnateljica Kranjskih vrtcev Tea Dolinar. Dodaja, da bi v njem v primeru, da tretjega oddelka ne bi zapolnili, lahko organizirali oddelek za otroke z avtizmom, ki ga v Kranju še nimajo. »A za zdaj kaže, da bodo vsi trije oddelki novega vrtca v Bitnjah zasedeni,« pravi. Zdaj sta v tem vrtcu delovala samo dva oddelka, po eden za vsako starostno obdobje, po novem pa bodo starejši otroci dobili še enega.

»Na vrtec, ki zdaj še stoji v Bitnjah, imam lepe spomine. Vendar pa mu čas ni naklonjen. Montažni vrtec ne ustreza več sedanjim razmeram in standardom. Veseli smo, da so se stvari začele premikati že v prejšnjem mandatu, zdaj pa je res že čas, da se gradnja novega vrtca začne,« poudarja predsednik KS Bitnje Tomaž Ogris. Kot je znano, se je prejšnji kranjski župan Boštjan Trilar gradnje vrtca želel lotiti v javno-zasebnem partnerstvu. »Ne vidim, kaj bi pri gradnji vrtca lahko bil zasebni interes, zato smo se odločili, da bo občina vrtec zgradila sama,« je dejal sedanji župan Rakovec in opozoril, da so si podobno na občini premislili tudi pri načrtovani gradnji novih prostorov OŠ Staneta Žagarja.