Ob koncu lanskega leta je kapital Skupine Triglav znašal 870,2 milijona evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej, kosmate zavarovalnotehnične rezervacije pa 3,03 milijarde evrov, kar v primerjavi z letom 2019 predstavlja petodstotno rast. "Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna," so zapisali v družbi. Kot so dodali, to potrjujeta tudi visoki bonitetni oceni A s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best.

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav lani dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 10 odstotkov manj kot leta 2019. Čisti dobiček je znašal 73,7 milijona evrov, kar je 12 odstotkov manj kot leto prej. Ob discipliniranem prevzemanju zavarovalnih tveganj je povečala obseg poslovanja, pri tem pa skrbno upravljala stroške, so zapisali v skupini.

Neugodno stanje na finančnih trgih je, kot so dodali, povzročilo nadaljnje nižanje obrestnih prihodkov, povečali pa so se tudi odhodki zaradi dolgoročnega zagotavljanja donosov zavarovanj z vgrajeno garancijo. Množično škodno dogajanje je bilo manj ugodno kot leto prej, na rezultat pa so vplivale tudi povečane zavarovalnotehnične rezervacije zaradi aktualnih poslovnih razmer. Čista dobičkonosnost kapitala je bila 8,9-odstotna in s tem za dve odstotni točki nižja kot leto prej.

Dobiček pred obdavčitvijo skupine, ki izvira iz zavarovalnotehničnega dela poslovanja, se je lani povečal za sedem odstotkov na 76,5 milijona evrov, medtem ko se je dobiček, ki izvira iz finančnih naložb zavarovalne dejavnosti in upravljanja rezervacij, zmanjšal za 55 odstotkov na 13 milijonov evrov.

Kljub neugodnim razmeram izpolnili načrte

Kot še izhaja iz poslovnega poročila, se je zaradi ugodnega premijskega in škodnega dogajanja dobiček premoženjskih zavarovanj povečal za pet odstotkov, zdravstvenih zavarovanj pa za 46 odstotkov. Skupina je zaradi nadaljevanja okolja izredno nizkih obrestnih mer oblikovala dodatne rezervacije, kar je vplivalo na znižanje dobička življenjskih in pokojninskih zavarovanj za 85 odstotkov.

Vrednost naložbenega portfelja se je lani povečala za pet odstotkov na malenkost manj kot 3,5 milijarde evrov.

Skupina Triglav, ki je tržni vodja v regiji Adria, je lani tržni delež na slovenskem trgu povečala za 0,4 odstotne točke na 36,5 odstotka. Šesto leto zapored je dosegla premijsko rast, njen obseg pa se je v letu 2020 povečal za štiri odstotke na 1,23 milijarde evrov. »S tem je izpolnila svoje načrte kljub neugodnim razmeram padcev bruto domačega proizvoda v večini držav v regiji, upadu zavarovalnih trgov in ostri konkurenci,« so zapisali.

Premijo premoženjskih zavarovanj je skupina lani okrepila za štiri odstotke, zdravstvenih pa za 11 odstotkov, medtem ko je premija življenjskih in pokojninskih zavarovanj ostala na ravni leta prej.

Strateške usmeritve Triglava dobro zastavljene

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je s poslovnimi rezultati zadovoljen. »Skupina Triglav je izkazala odpornost na izredno zahtevne razmere poslovanja, ohranila finančno moč in dokazala zmožnost učinkovitega prilagajanja spremembam. V letošnjem letu ostajajo finančni trgi in okrevanje gospodarstev pod vplivom še vedno neznanih razsežnosti epidemioloških razmer na globalni ravni, kar povzroča, da še naprej poslujemo v negotovem in zahtevnem poslovnem okolju,« je pojasnil.

Matična družba Zavarovalnica Triglav pa je leto 2020 sklenila z 58 milijonov evrov čistega dobička, kar je 18 odstotkov manj kot leto prej. Dobiček pred obdavčitvijo je padel za 16 odstotkov na 71,1 milijona evrov, obseg zbranih premij pa je porasel za dva odstotka na 719,3 milijona evrov.

Delničarji Zavarovalnice Triglav so lani potrdili predlog uprave in nadzornega sveta zavarovalnice, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen. Dividendna politika je pri tem ostala nespremenjena, so zapisali in dodali, da bo zavarovalnica ob normalizaciji razmer v poslovnem okolju dividende lahko ponovno izplačevala.

»Lanskoletno dogajanje potrjuje, da so strateške usmeritve Triglava dobro zastavljene, da se razvijamo v začrtani smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji,« je objavo poslovnih rezultatov še pospremil Slapar. Strankam, delničarjem in sodelavcem se je ob tem zahvalil za zaupanje in trud, ki so ju izkazali v zahtevnem obdobju.