V novomeški bolnišnici so lani uspešno zaključili večletni sanacijski program za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti. V zadnjih štirih letih je tako bolnišnica, ki zaposluje okoli 1200 ljudi, že poslovala pozitivno in prihodke povečala s 56 na 82 milijonov evrov, vključno s številnimi investicijskimi vlaganji. Lansko leto je sklenila s skoraj štirimi milijoni evrov presežka prihodkov nad odhodki.

»To izkazuje, da je bolnišnici v danih okoliščinah uspelo realizirati načrtovane prihodke in uspešno obvladati stroške,« dodajajo v četrti največji slovenski bolnišnici, ki jo vodi Milena Kramar Zupan. Lani so v bolnišnici izvedli za 8,5 milijona evrov naložb, od tega je bilo šest milijonov lastnih sredstev, preostalo so bila sredstva države. Med drugim so dogradili in uredili prostore za novi CT-aparat, energetsko sanirali upravno stavbo, bolnišnično kuhinjo in pralnico, prenovili prostore strokovnih služb uprave, zamenjali streho na starem internem oddelku, predvsem pa, kot dodajajo, s prerazporeditvami in prenovami prostorov pripravili dovolj zmogljivosti za bolnike s covidom-19. Temu primerno so morali reorganizirati tudi delo.

Želijo nadoknaditi odpovedane zdravstvene storitve

Novomeška bolnišnica je namreč v drugem valu epidemije postala kovidna bolnišnica, dnevno so oskrbeli tudi do 120 bolnikov. Za zdravljenje pacientov s covidom-19 so tako namenili skoraj tretjino vseh svojih posteljnih kapacitet. A kot poudarjajo v vodstvu bolnišnice, je pred njimi zdaj pomembno obdobje izhodne strategije po epidemiji. »Poleg povečane obravnave pacientov, ki k nam prihajajo zaradi zapletov po preboleli koronavirusni bolezni, je treba v najkrajšem času nadoknaditi zaradi epidemije odpovedane zdravstvene storitve in hkrati izvajati redne. Čaka nas zahtevno obdobje, ko bomo morali z dodatnimi napori doseči izboljšano dostopnost in posledično ohranjati vzdržne čakalne vrste,« dodajajo.

V novomeški bolnišnici se lahko med drugim pohvalijo z naj zdravnico in naj ortopedom lanskega leta. To sta postala ginekologinja in porodničarka Hatije Ismaili ter kirurg ortoped Gregor Kavčič. Letno poročilo za 2020 je konec prejšnjega tedna obravnaval tudi svet zavoda, ki ga potem, ko je vlada zamenjala pet predstavnikov, po novem vodi Bojan Kekec.