Dogodka od tako visoki obletnici se je udeležil tudi prvi slovenski lion Borut Miklavčič, drevesa pa je pomagal saditi tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Trideset dreves, pretežno lip, so danes zasadili v razmaku šest do osem metrov, kot so bila zasajena drevesa izvirnega drevoreda z začetka 19. stoletja.

Cekinov grad je bil zgrajen leta 1755 po naročilu grofa Leopolda Karla Lamberga, na starih zemljevidih pa je razvidno, da je imel park pod gradom baročno zasnovo. Drevored do Cekinovega gradu je tako še starejši od znamenitih Lattermanovih drevoredov in velja za najstarejši tivolski drevored.