Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) je vendarle začela gradnjo zapornice na Mihovem štradonu, in sicer v jarku pod južno ljubljansko obvoznico. Gradnjo zapornice je že oktobra 2019 s podpisom pogodbe zaupala družbi Hidrotehnik, ki ji bo odštela slabih 120.000 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Če bodo vremenske razmere ugodne, bo gradnja trajala predvidoma dva meseca, pravijo na Darsu.

Gradnja zapornice je bila po katastrofalnih poplavah leta 2010 predvidena kot eden od ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti območja med Ižansko, Jurčkovo in Peruzzijevo cesto ter južno obvoznico. Ob nevarnosti poplav bo zaprtje zapornice preprečilo dotok poplavnih voda z Ljubljanskega barja na območje Ilovice. Poplavne vode so na primer leta 2010 Ilovico popolnoma zalile, območje je bilo pod vodo tudi ob poplavah štiri leta pozneje, a v nekoliko manjšem obsegu.

Izvajalca izbrali že leta 2019

Čeprav ne gre za finančno zajeten projekt, je preteklo skoraj desetletje, da je prišlo do njegove izvedbe. Za to je bilo več vzrokov. Sprva se Mestna občina Ljubljana in Dars nista mogla dogovoriti, čigava obveznost je gradnja zapornice. Konec leta 2016 sta vendarle sklenila dogovor, da bo zapornico financiral Dars, občina pa je bila zadolžena za pripravo projektne dokumentacije.

Ko je Dars leta 2019 objavil javno naročilo za izbor izvajalca gradnje zapornice in z njim tudi podpisal pogodbo, je že kazalo, da bodo leta prošenj prebivalcev Ilovice končno obrodila sadove. Na Darsu so namreč še oktobra 2019 nameravali začeti graditi. A ta napoved se ni uresničila. Na Darsu so najprej pojasnjevali, da je do zamude prišlo zaradi recenzije projektne dokumentacije za izvedbo, zaradi katere so morali izvesti določene popravke v dokumentaciji, kar da je vplivalo na sklepanje pogodbe s Hidrotehnikom. A pozneje se je izkazalo, da projekt ni imel pozitivnega mnenja direkcije za vode.

Pozitivno mnenje direkcije za vode

Kot so nam lani marca pojasnili na direkciji, so sprva izdali negativno mnenje, ker projektna dokumentacija ni dokazala, da gradnja zapornice ne bo poslabšala poplavnih razmer južno od obvoznice. Na občini, kjer so pripravljali dokumentacijo za zapornico, so bili nezadovoljni z odločitvijo direkcije za vode, saj so zatrjevali, da zapornica nikakor ne poslabšuje razmer. »Vsa gradiva glede poplav na območju Ljubljanskega barja znotraj Mestne občine Ljubljana s kartami poplavne nevarnosti in vplivi so javno dostopna in predana direkciji v pregled. Do teh dokumentov se je direkcija za vode pozitivno opredelila,« so lani zatrdili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Občina je nato direkciji za vode poslala strokovno pojasnilo o vplivih na poplavnost Barja na območju Črne vasi in območju Mestne občine Ljubljana južno od južne obvoznice ter vplivu gradnje zapornice na južni obvoznici na objekte med južno obvoznico in Ižico. V tej dokumentaciji je občina očitno dovolj dobro utemeljila, kakšni bodo vplivi, saj je direkcijo prepričala, da je 30. novembra lani izdala pozitivno mnenje in s tem dala zeleno luč za gradnjo.