V začetku februarja so se sprehajalci in drugi rekreativci, ki se radi odpravijo na Golovec, lahko razveselili nove urbane opreme. Na območju Golovca je namreč ljubljanska mestna občina uredila osem vstopnih točk, ki so opremljene z informativnimi tablami, dve pa so opremili še s stojali za kolesa. Informativni tabli s podrobnim zemljevidom območja in označenimi potmi sta tudi na dveh križiščih sredi gozda, dodatno za lažjo orientacijo v mestnem gozdu skrbi še 30 lesenih stebrov oziroma totemov za usmerjanje obiskovalcev. Postavili so tudi nove lesene klopi, mize in podeste ter učne točke.

Urbano opremo so na občini uredili v sklopu mednarodnega projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih. Cilj projekta je bolj kakovostna izraba gozdnega prostora, ki ga obiskovalci uporabljajo v različne namene, na primer za rekreacijo, izobraževanje in sproščanje.

Vstopne točke in stojala za kolesa

Vstopne točke, informativne table in usmerjevalne toteme bodo zdaj očitno dobila tudi gozdnata pobočja Šmarne gore. Občina bo namreč projekt URBforDAN podaljšala za dodatnih šest mesecev, vanj pa vključila še območje Šmarne gore. Razširitev in podaljšanje aktivnosti je v začetku februarja že odobril nadzorni odbor za spremljanje Interregovega Transnacionalnega programa Podonavje, ljubljanska občina pa bo kot vodilni partner projekta pridobila dodatnih 81.600 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt URBforDAN bo tako trajal do 30. septembra. Na Šmarni gori bodo popravili obstoječo dotrajano urbano opremo in dodatno uredili novo, pri tem pa si bodo prizadevali za poglobljeno sodelovanje s tamkajšnjimi lastniki mestnega gozda in uporabniki območja. »Skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, ki je slovenski partner v projektu, smo si zadali nalogo, da po zgledu Golovca, skupaj z uporabniki prostora in lastniki gozdov, pripravimo operativni načrt upravljanja tudi za Šmarno goro in da območje ustrezno dopolnimo z urbano opremo,« so pojasnili na občini. Na Šmarni gori tako načrtujejo ureditev vstopnih točk z informativnimi tablami, namestitev smernih in informativnih totemov, popravilo že nameščenih klopi ter po potrebi namestitev novih klopi in stojal za kolesa. Nadejajo se, da bodo dela lahko začeli spomladi.

Golovec bi lahko dobil brv

V sklopu projekta URBforDAN so na občini že pred časom pripravili tudi natečaj Ohranjamo zelena pljuča mesta, s katerim so zbirali ideje za vsebinske in oblikovne zasnove trajnostnih rešitev, ki bi jih lahko uresničili v urbanem gozdu Golovec. »Nadejali smo se idej, ki spodbujajo ohranjanje mestnih gozdov in sočasno ustvarjanje sožitja in razumevanja med posameznimi skupinami uporabnikov. Iskali smo ideje, ki so prijazne naravi in okolju ter izvedljive z uporabo lokalnih virov,« so zapisali na občini, kjer so prejeli osem idej, med njimi izbrali štiri zmagovalce, eno od zmagovalnih projektnih idej pa nameravajo tudi uresničiti.

Katero zmagovalno idejo bodo uresničili, na občini niso razkrili. Med zmagovalci natečaja so sicer gozdno igrišče z enostavnimi igrali med drevesi, krožna tematska pot, ki bi bila opremljena s točkami, kjer bi uporabniki lahko izvajali vaje za boljše počutje, posebno gozdno doživetje, ki bi vključevalo ureditev pohodne poti s prvinami pravljično-doživljajske poti in prostor za gozdno pedagogiko, pa tudi postavitev brvi, s katero bi v delu med Črnim hribom in Spodnjo Hrušico premostili globoko grapo.