Ljubljana je priznanje svetovno mesto dreves prejela že lani za leto 2019, v letu 2020 pa se je znova izkazala in postala eno od 120 mest iz 63 držav s tem naslovom. Tako smo utrdili položaj zelene prestolnice v tej pomembni svetovni mreži, kjer z dobrimi praksami in ukrepi, s katerimi skrbimo za mestno drevje in gozdove, predstavljamo vzor marsikateremu drugemu mestu. "Predanost Ljubljane učinkovitemu mestnemu upravljanju z gozdovi pomembno pripomore k zagotavljanju boljše prihodnosti za prebivalce," so ob podelitvi zapisali organizatorji.

Mestnim gozdovom se na Molu še posebej dejavno posvečajo v okviru mednarodnega projekta URBforDAN - upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, v okviru katerega so letos še okrepili prizadevanja za ohranjanje mestnih "zelenih pljuč" in biotske raznovrstnosti.

"V Ljubljani se zavedamo, da so mestno drevje in gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega mesta, v katerem je prijetno živeti. Drevesa so pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri reševanju podnebnih sprememb. Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestih," so zapisali.

V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Drevesa dodatno zasadijo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob novih površinah. Skrbijo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

Namen pobude Trees Cities of the World je spodbuditi aktivno reševanje nekaterih največjih svetovnih izzivov, kot so zagotavljanje čiste vode in zraka, blaženje posledic podnebnih sprememb in izguba vrst.